Pri razvoju novih oblik mobilnosti ne smemo pozabiti na interese državljanov EU

 mobility

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) poziva Komisijo, naj si odločneje prizadeva za lažji dostop potrošnikov do novih, čistejših oblik in cenovno ugodnih mobilnosti ter nameni večjo finančno podporo javnemu prevozu. EESO v mnenju o uresničevanju nizkoemisijske mobilnosti, ki je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju prejšnji teden, obravnava predlog Komisije, kako učinkovito zmanjšati emisije toplogrednih plinov, ki jih povzroča cestni promet.

V njem zlasti opozarja na splošni, tehnološko nevtralni pristop Komisije, za katerega poročevalec Ulrich Samm meni, da ni dosledno upoštevan v predlaganih pobudah. Zato je na primer namesto nespremenljivih vrednosti emisij bolj priporočljiv prožnejši pristop. EESO tudi poudarja, da bi morala Komisija poleg dajanja poudarka novim tehnologijam, kot so električna osebna vozila, tudi preučiti precejšnje možnosti za izboljšanje obstoječega voznega parka. (ia)