Dan evropske državljanske pobude je poziv k dejanski udeležbi državljanov

Šest let po uvedbi evropske državljanske pobude, ki ji je sledilo več konstruktivnih kritik in pozivov k izboljšanju, zlasti od Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) in drugih institucij, je Evropska komisija končno sprejela predlagane spremembe tega pomembnega orodja participativne demokracije.

Na 7. dnevu evropske državljanske pobude, ki ga je organiziral EESO, je podpredsednik Komisije Frans Timmermans predstavil glavne spremembe, ki vključujejo znižanje starosti z 18 na 16 let in poenostavitev zahtev glede podatkov za podpis pobud.

Letos je dan državljanske pobude potekal pod geslom Z roko v roki, da bi poudarili pomen sodelovanja in soodgovornosti za spodbujanje aktivnega državljanstva.

Predsednik EESO Georges Dassis je pohvalil pobudo Komisije kot velik korak naprej z vidika poenostavitve in zmanjšanja upravnega bremena. Obžaloval pa je, da v sedanjem predlogu ni okrepljeno nadaljnje ukrepanje. „Uspešne evropske državljanske pobude morajo izzvati dialog in ustrezne nadaljnje korake na ravni EU,“ je poudaril.

Novi predsednik EESO Luca Jahier je v osrednjem govoru poudaril pomen člena 11 PEU, ki evropskim institucijam nalaga zakonsko obveznost, da se posvetujejo in vzpostavljajo dialog s civilno družbo in državljani. „Dobro delujoča evropska državljanska pobuda mora državljane opolnomočiti, jim dati besedo, občutek pripadnosti in identitete ter jim pomagati obnoviti zaupanje in odkriti solidarnost evropskega projekta. EESO je vedno glasen zagovornik evropske državljanske pobude.“

Udeleženci treh delavnic so vztrajno poudarjali željo, da bi EU postala bolj vključujoča, ter evropske in državne voditelje pozvali, naj prisluhnejo državljanom. (sma)