Preživetje evropskega sektorja pomorske tehnologije je odvisno od odločnega stališča EU

EESO v mnenju poziva k odločni industrijski in proizvodni politiki, ki bo temeljila na vzajemnosti

„Evropska komisija mora sprejeti odločno industrijsko in proizvodno politiko, ki bo temeljila na vzajemnosti, sicer se evropska pomorska industrija ne bo mogla zoperstaviti konkurenci azijskih ladjedelnic,“ je opozoril Marian Krzaklewski, poročevalec za mnenje EESO o strategiji LeaderSHIP, ki je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju 19. aprila. 

EESO poziva Komisijo, naj pospeši izvajanje strategije LeaderSHIP in predloži ključna priporočila za novo strategijo za sektor LeaderSHIP 2030.

„V Evropi potrebujemo specifičen pristop k ladjedelništvu in proizvodnji pomorske opreme. Tako kot na Kitajskem, v ZDA, na Japonskem in v Južni Koreji morajo tudi evropski nosilci odločanja ta sektor obravnavati kot enega strateških sektorjev v evropskem gospodarstvu,“ je poudaril soporočevalec Patrizio Pesci.

Takšen pristop mora vključevati:

  • celovit sporazum v okviru OECD, v katerem se določijo pravila glede subvencij in po možnosti tudi glede cenovne discipline;
  • vzajemnost med Evropo in tretjimi državami kot vodilno načelo v dvostranskih in večstranskih trgovinskih pogajanjih;
  • namenski finančni instrument, ki bi spodbujal naložbe v sektorje z velikim kapitalskim tveganjem, itd.

Evropski sektor pomorske tehnologije je eden glavnih industrijskih sektorjev v Evropi, vendar pa se sooča s številnimi težavami, zlasti zaradi protekcionističnih politik vzhodnoazijskih tekmecev.

V približno 300 evropskih ladjedelnicah je zaposlenih 200 000 ljudi, ki ustvarijo letni promet v višini približno 31 milijard EUR. Pomorsko opremo proizvaja in dobavlja približno 22 000 velikih ter malih in srednjih podjetij, katerih letni promet znaša približno 60 milijard EUR. Neposredno zaposlujejo prek 350 000 ljudi, njihov delež na svetovnem trgu pa je približno 50-odstoten. (sma)