Boj za enako plačilo: najprej je treba odpraviti stereotipe

EESO podpira prizadevanja Komisije, da bi zmanjšala razlike v plačilu med spoloma v EU, ki znaša 16,3 %, vendar predlaga še dodatne ukrepe, predvsem za odpravo že dolgo zakoreninjenih socialnih in kulturnih stereotipov, ki močno vplivajo na izobraževalno in poklicno pot žensk.

V mnenju o akcijskem načrtu Komisije za spoprijemanje z razliko v plačah med spoloma EESO opozarja na pomen preglednosti in revizije plač v podjetjih. Komisijo poziva, naj začne zbirati podatke o posameznikih, potrebne za pripravo natančnejših statistik o revščini med ženskami, ki je pogosto zakrita, ker se podatki zbirajo za gospodinjstva in ne posameznike.

Natančnejši podatki o plačah bi omogočili podpreti kolektivna pogajanja z močnejšimi argumenti, kar je izredno pomembno.

„Socialni partnerji imajo pri tem odločilno vlogo: ocene namreč kažejo, da okrepitev socialnega dialoga za en odstotek že zmanjša razliko v plačah med spoloma za 0,16 %,“ pojasnjuje poročevalka Anne Demelenne.

Soporočevalka za mnenje Vladimira Drbalová pa meni, da bi največji napredek dosegli, če bi bile ženske bolj prisotne v bolje plačanih panogah, kot so znanost, IKT, promet ali gradbeništvo.

Po mnenju EESO je pomembna tudi vloga držav članic, ki bi morale povečati zmogljivosti za varstvo otrok in oskrbo starejših, s čimer bi izboljšale ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem.

Če prizadevanja Komisije do konca leta 2019 ne bodo prinesla rezultatov, jo bo EESO morebiti pozval, naj razmisli o bolj zavezujočih ukrepih, po možnosti tudi kaznih. (ll)