Za oceno trojnega A na socialnem področju v EU potrebna politična prizadevanja in ustrezno financiranje

EESO poziva, naj se za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic zagotovijo zadostni viri financiranja. Za uresničitev socialnega stebra bodo potrebne izboljšave v državah članicah ter močne zaveze glede proračunskih sredstev, naložb in tekoče porabe.

Za postopno izvajanje stebra so poleg zavez držav članic potrebni tudi aktivno sodelovanje, odgovornost in udeležba vseh ostalih deležnikov, pa tudi primerni ukrepi financiranja, ki bodo to odražali.

„Glavni elementi financiranja bodo večja prožnost proračunskih pravil EU za javne naložbe, polno izkoriščanje evropskih strukturnih skladov ter pravično obdavčenje, pravi Anne Demelenne (skupina delojemalcev, BE), poročevalka za mnenje o tej temi.

EESO je prepričan, da bodo ustrezne socialne naložbe ključnega pomena za zagotavljanje sposobnosti držav članic, da dosežejo opredeljene cilje. Možnosti za ustrezno porabo se lahko ustvarijo znotraj držav članic, pa tudi s pomočjo programov EU. V podporo javnih naložb v državah članicah bi bilo treba uporabiti obstoječe evropske instrumente. 

Anne Demelenne pojasnjuje: „Načela stebra socialnih pravic in potreba po njegovem izvajanju morajo biti eno od vodil v prihodnjih pogajanjih o večletnem finančnem okviru EU za obdobje po letu 2020. Tako kot Evropski parlament pozivamo k dvigu sedanje enoodstotne zgornje meje odhodkov EU.“

Javne naložbe v državah članicah bi lahko spodbudili tudi z ustrezno davčno politiko in uporabo zlatega pravila za socialno usmerjene javne naložbe. EESO meni, da bi poleg javnega financiranja z državnimi in evropskimi sredstvi na nekaterih področjih svoj delež lahko prispevale tudi naložbe zasebnega sektorja.(jk)