Srbija in EU morata pospešiti prizadevanja za pristop Srbije k EU do leta 2025

Člani skupnega posvetovalnega odbora EU-Srbija so na zadnji seji 12. aprila v Bruslju razpravljali o sedanjem stanju pogajanj o pristopu Srbije k EU in o delu, ki ga bo še treba opraviti, ter sprejeli deklaracijo, v kateri so Srbijo priznali kot eno od dveh vodilnih kandidatk za pristop z Zahodnega Balkana.

Predstavniki civilne družbe so srbske oblasti pozvali, naj si še naprej prizadevajo za spoštovanje pravne države in temeljnih pravic, reformo sodstva, boj proti korupciji in svobodo tiska. Priporočili so ustanovitev delovne skupine za socialno podjetništvo, ki bi pripravila nacionalno strategijo za socialno podjetništvo in v kateri bi sodelovali vsi pomembni akterji. Člani posvetovalnega odbora so v deklaraciji podprli novo obliko strukturiranega dialoga med srbsko vlado in civilno družbo, vendar so srbske oblasti tudi pozvali, naj zainteresirane strani učinkoviteje vključujejo v pripravo politik. (sg)