Platforma civilne družbe EU-Ukrajina izraža zaskrbljenost zaradi trenda nizkih plač v Ukrajini

Platforma civilne družbe EU-Ukrajina poziva Kijev k bolj doslednim reformam v različnih sektorjih, pri čemer naj absolutno prednost nameni vprašanju nizkih plač in revščine. Ta so bila obravnavana na šesti seji platforme v Bruslju, na kateri so njeni člani razpravljali o napredku pri izvajanju pridružitvenega sporazuma med EU in Ukrajino, vlogi plač pri zmanjševanju revščine in njihovem učinku na migracije delovne sile ter o podnebnih spremembah.

Platforma je izrazila zadovoljstvo z novim akcijskim načrtom za izvajanje pridružitvenega sporazuma, ki ga je sprejela ukrajinska vlada. Ugotovljeno pa je bilo, da je treba na več področjih reforme dosledno izvajati. Platforma je poleg tega ugotovila, da se negativni trendi nizkih plač v Ukrajini kljub sprejetim zavezam še slabšajo. Ukrajino je pozvala, naj umakne določbe zakona o boju proti korupciji. V skupni izjavi je poleg tega obsodila nezakonite volitve na Krimu marca 2018. (ia)