Jordanija je ključna partnerica za stabilnost sosedstva EU

Delegacija Evropskega ekonomsko-socialnega odbora se je 26. in 27. marca v Amanu srečala s predstavniki lokalne civilne družbe in vladnimi uradniki. Razprava med obiskom je bila osredotočena na težave, s katerimi se država sooča zaradi nestabilnosti v regiji. Delegacija EESO je ugotovila, da so potrebni mednarodna podpora in podrobni ukrepi, saj so v državi v zadnjih nekaj letih oblikovali celovit pristop k obvladovanju velikega števila beguncev, od katerih večina beži pred vojno v Siriji.

Člani EESO so na različnih sestankih izrazili upanje v čimprejšnje imenovanje članov jordanskega ekonomsko-socialnega sveta, da bo mogoče vzpostaviti predstavniško institucijo, ki jo bodo sestavljali delodajalci, sindikati in predstavniki civilne družbe. Delegacija EESO je poudarila, kako pomembna sta vloga jordanskega ekonomsko-socialnega sveta in posvetovanje z organizirano civilno družbo v političnem procesu iskanja vključujočih in trajnostnih rešitev za vprašanja, s katerimi se spopada država. (sg)