Forum civilne družbe poziva h konkretnim ukrepom za zmanjšanje razlik v plačah med spoloma in izboljšanje delovnih standardov

Enajstega aprila je v Seulu potekalo šesto srečanje foruma civilne družbe v okviru sporazuma o prosti trgovini med EU in Republiko Korejo. Sopredsedovala sta mu Lee Ho-Geun in Georgi Stoev, ki sta v skupni izjavi poudarila, da negotove geopolitične razmere prinašajo nove izzive za odnose med EU in Republiko Korejo. Pozvala sta k spodbujanju skupnih vrednot in interesov v regiji. Menila sta, da mora partnerstvo med Republiko Korejo in EU bolje izpolnjevati pričakovanja državljanov.

Forum civilne družbe je priporočil, naj si sektorji v Koreji in EU, ki povzročajo največ emisij, z novimi modeli krožnega gospodarstva prizadevajo za dekarbonizacijo industrije in izboljšanje kakovosti življenja. Obe strani sta izrazili zavezanost trajnostnemu in vključujočemu svetovnem gospodarstvu. Udeleženci so se strinjali, da bi moralo biti enako plačilo za enako delo glavna prednostna naloga EU in Koreje. Forum je poudaril potrebo po konstruktivnem socialnem dialogu s predstavniki delodajalcev in delavcev o zaposlovanju ter politiki in zakonodaji na področju dela. (sg)