Pri neposrednih tujih naložbah je potreben pregled za zaščito nacionalne varnosti in javnega reda v EU

Foreign Direct Investment

Neposredne tuje naložbe so pomemben vir rasti, delovnih mest in inovacij ter so vedno imele veliko vlogo pri spodbujanju gospodarskega in socialnega razvoja Evropske unije. Vendar pa predstavljajo tudi morebitno tveganje za nacionalno varnost, zato je potreben ustrezen okvir za njihov pregled.

Tuje naložbe na področjih ključnih tehnologij in občutljive infrastrukture, kot so oskrba z energijo in vodo ter finančne storitve, je treba nadzorovati,“ je dejal Christian Bäumler, poročevalec za mnenje o pregledu neposrednih tujih naložb, ki ga je EESO sprejel na svojem plenarnem zasedanju 19. aprila.  Pregled naložb v podjetjih, ki so strateškega pomena za nacionalno varnost in javni red v EU, je nepopoln in neusklajen. Postopki pregleda niso vzpostavljeni v vseh državah članicah, kar pomeni, da se naložb v teh državah ne preverja. EESO poudarja, da je treba s sistemom na ravni EU rešiti vprašanje razlik med državami članicami ter hkrati zaščititi nacionalne in evropske interese.

V zadnjih desetih letih so se v EU povečale naložbe iz tretjih držav, večinoma iz ZDA, Kanade in Švice, sledijo pa jim Brazilija, Kitajska in Rusija. Pojavljajo se pomisleki, ker se nekateri tuji vlagatelji, zlasti tisti v državni lasti, zanimajo za nakup evropskih podjetij s ključnimi tehnologijami ter želijo vlagati v strateške industrijske sektorje, infrastrukturo in drugo premoženje, ki so pomembni za varnost držav članic in celotne EU.

EESO je pozdravil predlog Komisije za uredbo o vzpostavitvi okvira za pregled neposrednih tujih naložb v EU, vendar je poudaril, da še ni popolnoma jasno, kako veliki so problemi, saj Komisija ni izvedla podrobne analize učinka naložbenih tokov.

„Predlagani evropski mehanizem pregleda je korak naprej, vendar še ne more v celoti zaščititi interesov EU in njenih držav članic. Sistem v takšnem primeru in na tej stopnji ne sme postati obremenjujoč, zamuden in drag,“ je dejal soporočevalec EESO Gintaras Morkis. (sg)