Razmislimo o plastiki: za spremembo navad potrebujemo trden zakonodajni okvir in izvedljive alternative

Cillian Lohan, član EESO in evropske platforme deležnikov za krožno gospodarstvo, je na posvetu o evropski strategiji za plastiko v krožnem gospodarstvu, ki ga je organiziral EESO, dejal, da tehnologija sama po sebi ne bo zadostovala za uspešen prehod, temveč bo treba tudi v veliki meri spremeniti navade. Prepričan je, da bi bilo „vedenje mogoče spremeniti, če bi ponudili koristne in cenovno sprejemljive alternative“. Eden od bistvenih elementov pri uresničevanju ciljev v prihodnosti je obravnava našega načina potrošnje. V zvezi s potrebnim prehodom na krožno gospodarstvo je Lohan ocenil kot nujno, da se pri vprašanjih prekomerne potrošnje in odpadkov preide s „koncepta potrošnikov“ na „koncept uporabnikov“.

Številni strokovnjaki z različnih področij so razpravljali o pomembnih vprašanjih, njihove glavne ugotovitve pa bodo predstavljale pomemben prispevek civilne družbe k mnenju, ki ga EESO pripravlja v zvezi z omenjeno strategijo in direktivo.