Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Da bi omejili gospodarsko in družbeno škodo, ki jo je povzročila pandemija COVID-19, potrebujemo vrsto ukrepov: najprej za to, da premagamo izredne razmere, nato pa za okrevanje in obnovo. Zdaj je najbolj nujno rešiti podjetja in delovna mesta.

Ključni dejavnik je podjetjem (zlasti MSP) zagotoviti likvidnost. Skupina delodajalcev pozdravlja vse dosedanje ukrepe podpore na nacionalni in evropski ravni. Zdaj je treba zagotoviti, da podjetja ta denar brez odlašanja tudi dobijo.

Poleg finančnih virov je za gospodarstvo in družbo v krizi bistven nemoten pretok blaga, storitev in delavcev. Nujno je zagotoviti delovanje kritičnih povezav – tako v okviru enotnega trga kot s tretjimi državami.

Potreben je jasen, premišljen, nadzorovan in skladen pristop k odpravljanju omejitev in prehodu s splošnih omejitev na usmerjene ukrepe. Jasno in predvidljivo odpiranje notranjih meja EU bi moralo biti del izhodnih strategij držav članic. Usklajevati bi ga bilo treba na ravni EU, da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji.

Testiranje, sledenje in zaščita zdravja ljudi so bistveni elementi za to, da se pri odpravi omejitev čim bolj zmanjšajo tveganja. K praktičnim rešitvam lahko podjetja veliko prispevajo.

Podjetja morajo nenehno sodelovati pri načrtovanju in izvajanju ukrepov, saj imajo praktično in strokovno znanje o problemih, potrebah in možnih rešitvah. Evropska podjetja v vseh sektorjih in vseh velikosti si po svojih najboljših močeh prizadevajo, da prebrodijo krizo. Skupaj nam bo uspelo!

Če želite izvedeti kaj več o predlogih skupine delodajalcev za izhod iz krize, preberite naš dokument o stališču: https://europa.eu/!Dp99Um (lj)