Prehodna uredba je nujna, da bi se kmetijski sektor izognil negotovosti

EESO podpira predlog Komisije za prehodno uredbo za podporo evropskim kmetom, ki bo zagotovila nemoten prehod iz sedanjega v naslednje obdobje skupne kmetijske politike.

Vendar pa se obdobje proračunskega načrtovanja za sedanjo skupno kmetijsko politiko izteče 31. decembra 2020, znesek podpore Unije in nacionalne zgornje meje za naslednje leto pa v predlogu niso zajeti. Zato je treba sprejeti nujne ukrepe, s katerimi bi zagotovili varnost in kontinuiteto pri dodeljevanju podpore evropskim kmetom.

Negotovost v teh časih je mogoče odpraviti le, če se sedanji pravni okvir podaljša vsaj za leti 2021 in 2022, kar bi pomenilo, da se za nov denar uporabljajo stara pravila.

Arnold Puech d'Alissac, poročevalec za mnenje EESO na to temo, je dejal: „Leto brez neposredne pomoči iz prvega stebra bi ustvarilo primanjkljaje za vse kmete, brez pomoči iz drugega stebra pa bi se prekinilo uresničevanje visokih okoljskih in podnebnih ciljev ter odložile naložbe v modernizacijo.“

EESO zato poziva sozakonodajalca, naj to uredbo čim prej sprejmeta. Evropsko kmetijstvo in varnost preskrbe s hrano v EU imata izreden pomen, ki ga je pandemija COVID-19 znova postavila v ospredje. (mr)