EESO je pozdravil predlog Komisije o revidiranih smernicah za zaposlovanje za države članice, vendar je pozval, naj se smernice prilagodijo, da bi upoštevali probleme zaradi brezposelnosti in socialne krize, ki jih je povzročil izbruh pandemije COVID-19, ter pomagali ublažiti škodljive posledice za evropske trge dela.

EESO predlaga, da bi to leto izjemoma dopustili možnost uvedbe dodatne in izredne/nujne smernice, s pomočjo katere bi države članice EU svoje politike zaposlovanja lahko prilagodile sedanjim okoliščinam brez primere.

Takšna izredna smernica za zaposlovanje v kontekstu COVID-19 bi lahko vključevala učinkovite začasne ukrepe za ublažitev posledic krize, kot so kratkoročne delovne ureditve, dohodkovna podpora, razširitev nadomestila za odsotnost iz zdravstvenih razlogov ali spodbujanje dela na daljavo (ob spoštovanju odgovornosti delodajalcev za zdravje in varnost zaposlenih).

Predlogi EESO so bi predstavljeni v mnenju o predlogu Komisije za sklep Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic, ki je bil objavljen tik pred izbruhom pandemije COVID-19. Mnenje EESO je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju na daljavo 7. maja. 

„Gospodarski pretres, ki ga je povzročil izbruh bolezni COVID-19, ima lahko hude in dolgotrajne posledice za evropske trge dela. Močan socialni dialog je bistvenega pomena za vsako politiko zaposlovanja, zato je treba storiti več za omogočanje in spodbujanje socialnega dialoga tako na nacionalni kot na evropski ravni,“ je dejala glavna poročevalka za mnenje Ellen Nygren. (ll)