EESO je 29. aprila organiziral spletni seminar, na katerem je preučil stanje v odnosih med EU in Afriko. Ti veljajo za eno od glavnih prednostnih nalog Komisije v prihodnjih letih in so sedaj zaradi pandemije COVID-19 ogroženi. Udeleženci so se strinjali, da sta ključni vprašanji konsolidacija dobavnih verig in dogovor o zmanjšanju bremena zunanjega dolga afriških držav.

Razprave v sklopu spletnih seminarjev, ki jih EESO organizira, da bi izrazil svoje stališče v zvezi s pandemijo COVID-19 in njenimi posledicami, so se udeležili: predsednik EESO Luca Jahier, generalna podsekretarka Organizacije združenih narodov in izvršna sekretarka Ekonomske komisije za Afriko Vera Songwe, vodja delegacije EU in posebni predstavnik EU za Afriško unijo, veleposlanik Ranieri Sabatucci, nekdanji generalni direktor generalnega direktorata Evropske komisije za mednarodno sodelovanje in razvoj (GD DEVCO) Stefano Manservisi, predsednica strokovne skupine za zunanje odnose EESO Dilyana Slavova in direktor oddelka za regionalno integracijo, infrastrukturo in trgovino Ekonomske komisije za Afriko Stephen Karingi. (dgf)