Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

Image
Brussels , 09/04/2018 eesc nouvelle présidence + Cabinet. Credit : Frederic Sierakowski / Isopix

Luca Jahier: Mi smo Evropa!

Drage bralke in bralci!

Bliža se čas, ko bodo vse naše oči uprte v izid evropskih volitev.

26. maj bo prelomen dan za Evropo. Odločilnega pomena bo, koliko državljanov se bo udeležilo volitev in koliko bo med njimi mladih, ki se zavedajo, da gre za njihovo prihodnost, in ki ne želijo, da bi namesto njih drugi odločali o prihodnosti Evrope. Leta 2014 je bila udeležba 42-odstotna. Bo morda tokrat višja? Če bo, bo to dokaz, da se zavedamo vitalnosti evropskega projekta in njegove še vedno očitne privlačnosti.

 

Na kratko

Dan evropske državljanske pobude odprl novo poglavje državljanske udeležbe v EU

„Komisija ima moralno dolžnost, da se odzove na evropsko državljansko pobudo,“ je dejal prvi podpredsednik Frans Timmeermans.

Christophe Lefevre, član EESO in predsednik ad hoc skupine za evropsko državljansko pobudo, je 2. aprila odprl 8. dan evropske državljanske pobude.

„Vsi mi smo migranti“

Predsednik EESO Luca Jahier je 2. aprila skupaj s člani EESO Isabel Caño, Stefanom Mallio in Cristianom Pîrvulescujem obiskal muzej Red Star Line v Antwerpnu – simbol izseljencev iz Evrope. Ladje Red Star Line so iz Antwerpna, glavnega evropskega pristanišča družbe, prepeljale dva milijona potnikov v Severno Ameriko.

EESO in francoski Ekonomski, socialni in okoljski svet v skupnih prizadevanjih za čim večjo udeležbo na evropskih volitvah

Plenary session March 2019 - day 22 - bilateral meeting - presidents Jahier and Bernasconi

„Evropo moramo izboljšati z navdušenjem in projekti, ki so ljudem blizu,“ sta dejala predsednika Patrick Bernasconi in Luca Jahier na marčevskem plenarnem zasedanju EESO.

Novice EESO

Več milijonov invalidov ne bo moglo oddati svojega glasu na evropskih volitvah

Približno 800 000 državljanov EU z duševnimi boleznimi ali motnjami v duševnem razvoju na volitvah ne bo moglo glasovati zaradi nacionalnih predpisov, ki veljajo v 16 državah članicah. Poleg tega se več milijonov volivcev ne bo udeležilo volitev zaradi tehničnih ovir na voliščih, kjer niso upoštevane potrebe, ki izhajajo iz različnih vrst invalidnosti, je v poročilu ugotovil EESO.

„Še vedno moramo storiti veliko za to, da bodo invalidi v Evropi lahko glasovali na volitvah”

EESO info se je pogovarjal s članom EESO Krzysztofom Paterjem o njegovem poročilu o pravici invalidov do udeležbe na volitvah v Evropski parlament

EESO predlaga načrt za prihodnost Evrope

Predsednik Jahier bo načrt predstavil 9. maja v Sibiuu

Evropska unija se mora približati svojim državljanom in postati vodilna v svetu na področju trajnostnega razvoja, meni EESO v ambicioznem mnenju o prihodnosti EU. Odbor poziva k novi strategiji EU, ki bo oblikovana na podlagi celostnega in medsektorskega pristopa, osredotočenega na potrebe Evropejcev in trajnostni razvoj, ter predlaga politična priporočila, ki zajemajo enajst prednostnih nalog. Nova krovna strategija za izvajanje Agende 2030 mora temeljiti na ambicioznem proračunu EU.

Organizatorja evropske državljanske pobude Ustavimo ekstremizem gosta na plenarnem zasedanju EESO

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je izrazil dobrodošlico Sebastianu Reimerju in Michaelu Laubschu, pobudnikoma in organizatorjema evropske državljanske pobude Ustavimo ekstremizem, za katero je bilo zbranih približno 1,6 milijona podpisov, ki jih morajo potrditi še države članice.

EESO predlaga načrt, da bi EU vodila pri utrjevanju miru v Evropi in svetu

EESO je na marčevskem plenarnem zasedanju sprejel mnenje, v katerem je predstavil globalno strategijo za utrjevanje miru pod vodstvom EU. Ta med drugim predvideva oblikovanje t. i. Poti belega goloba, poti miru od Severne Irske do Nikozije, spodbujanje dialoga in sprave ter preprečevanje konfliktov.

Evropska unija mora opredeliti jasno strategijo za povezljivost med EU in Azijo

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je na marčevskem plenarnem zasedanju sprejel mnenje o skupnem sporočilu Komisije in visokega predstavnika EU z naslovom Povezovanje Evrope in Azije – gradniki strategije EU, objavljenem septembra 2018. EESO meni, da je bila s tem sporočilom zamujena pomembna priložnost in da ima sporočilo precej velikih strateških pomanjkljivosti, da je bilo zastavljeno premalo ambiciozno in da v njem ni nobene prave vizije razvoja odnosov in povezljivosti EU z Azijo.  

Endokrini motilci: boljša zaščita evropskih državljanov z usklajeno zakonodajo

Endokrini motilci so snovi, ki vzbujajo posebno zaskrbljenost, zato je treba s celovito in usklajeno zakonodajo EU obravnavati načine njihove uporabe. EESO poziva k oblikovanju dosledne in celostne strategije, ki bo temeljila na znanstvenih spoznanjih in vsebovala akcijski načrt z jasnimi cilji in roki.

EESO podpira akcijski načrt EU proti dezinformacijam

EESO je podprl akcijski načrt proti dezinformacijam, ki sta ga predstavila Komisija in visoka predstavnica EU. Dezinformacije se razumejo kot dokazljivo napačne ali zavajajoče informacije, ki so ustvarjene, predstavljene in se razširjajo za pridobivanje gospodarske koristi ali namerno zavajanje javnosti, zaradi česar lahko povzročijo javno škodo in ogrozijo demokracijo, je zapisal v mnenju, ki sta ga pripravila Ulrich Samm in Giulia Barbucci ter je bilo sprejeto na marčevskem plenarnem zasedanju.

Kohezijska politika mora biti sestavni del nove strategije EU

Za prihodnost Evropske unije je nujna nova, ambiciozna in jasna strategija, ki bo v skladu z agendo OZN za obdobje do leta 2030, cilji trajnostnega razvoja in drugimi mednarodnimi zavezami. Njen sestavni del mora biti tudi kohezijska politika. V novi strategiji bi bilo treba med drugim predstaviti, kakšna naj bi bila kohezijska politika v prihodnosti. Nove določbe o kohezijski politiki v obdobju po letu 2020 morajo zagotavljati zadostna sredstva ter njeno večjo učinkovitost in prepoznavnost, poziva EESO v raziskovalnem mnenju o prihodnji kohezijski politiki.

„Mreža mrež“ evropskega krožnega gospodarstva o izzivu prehoda na krožno gospodarstvo

Drugi dan konference deležnikov krožnega gospodarstva, ki jo je 7. marca 2019 gostil Evropski ekonomsko-socialni odbor, je več kot 350 deležnikov krožnega gospodarstva iz vse Evrope predstavilo svoje zgodbe o uspehu in izzive, s katerimi se srečujejo.

Na evropskem dnevu potrošnikov 2019 o glavnih izzivih prilagajanja potrošniške politike EU mladi generaciji

Ali potrošniška politika nagovarja mlade? Kako jih lahko spodbujamo k sprejemanju trajnostnih odločitev? Kako v potrošniško politiko vključiti nove trende? O teh vprašanjih je 27. marca v Bruslju potekala živahna razprava. Študenti, združenja potrošnikov, podjetja in predstavniki digitalnega gospodarstva so v polni dvorani razpravljali o vprašanjih, ki so segala od izboljšanja mobilnosti in preprečevanja živilskih odpadkov do prizadevanj za hitro modo, ki bi bila bolj trajnostna, in razumevanja vloge informacijske in komunikacijske tehnologije pri izvajanju sprememb.

EU bi morala okrepiti mednarodno vlogo enotne valute

Med predpogoji za popoln razvoj potenciala eura kot mednarodne valute so trdna makro-ekonomska politika v EU, poglobitev evropske monetarne unije ter dokončanje bančne unije in unije kapitalskih trgov. Predvsem pa je potrebno vzajemno zaupanje in skupna vizija držav članic o prihodnosti gospodarstva EU. To so bili glavni zaključki predstavitve z naslovom Krepitev mednarodne vloge eura, ki jo je nedavno organiziral EESO.

Deset priporočil Evropskega foruma za migracije za boljšo migracijsko politiko EU

3. in 4. aprila je potekal letošnji Evropski forum za migracije, ki sta ga organizirala Evropski ekonomsko-socialni odbor in Evropska komisija. Na njem je bila obravnavana vloga civilne družbe in lokalnih oblasti pri obvladovanju migracij ter zagotavljanju varnih in urejenih poti v Evropsko unijo.

Novice skupin

Evropski delodajalci pozivajo k odprti, združeni in močni EU

Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Slaba dva meseca pred evropskimi volitvami skupina delodajalcev poziva k odprti, združeni in močni EU. Predstavniki podjetij so se zavezali, da si bodo prizadevali za močno in uspešno EU. Moč EU je prav v njeni privlačnosti. Da bi še naprej živeli „po evropsko“, potrebujemo konkurenčno poslovno okolje. To je le nekaj glavnih sporočil iz politične izjave, ki jo je nedavno sprejela skupina delodajalcev.

Skupina delojemalcev: kako se boriti proti socialnemu dampingu in hkrati čim bolj izkoristiti mobilnost

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

Skupino delojemalcev v EESO je obiskal profesor Roberto Pedersini z univerze v Milanu, ki je predstavil svojo študijo o tem, kako zasnovati Evropski organ za delo, da bo omogočal učinkovitejši boj proti socialnemu in plačnemu dampingu. Predsednik skupine delojemalcev Oliver Röpke je opozoril na pomembno vlogo socialnih partnerjev, zlasti sindikatov, pri zagotavljanju izvajanja delovne zakonodaje.

Skupina Raznolikost Evrope bo obravnavala vlogo civilne družbe pri podpiranju skupnih vrednot Evrope

Pripravila skupina Raznolikost Evrope v EESO

Skupina Raznolikost Evrope v EESO bo imela 7. maja izredno sejo v Bukarešti. Konferenca na visoki ravni bo potekala v atriju Narodne knjižnice na temo Evropa skupnih vrednot in civilna družba.

Kmalu v EESO/kulturne prireditve

Dan odprtih vrat EESO 2019

9. maj je dan Evrope, prvo soboto v maju pa institucije EU po ustaljeni tradiciji odprejo svoja vrata javnosti: letos bo to 4. maja. Letošnja tema so volitve poslancev v Evropski parlament, ki bodo potekale od 23. do 26. maja in na katerih bodo evropski državljani izbrali svoje predstavnike za naslednjih pet ključnih let.

V prostorih EESO razstava fotografij romunske pokrajine Sorina Onisorja

EESO bo gostil fotografsko razstavo Romunska pokrajina v mojem srcu z deli priznanega romunskega fotografa Sorina Onisorja.