Koronavirusna kriza: zaščitite zdravje ljudi in rešite evropsko gospodarstvo

Pripravila skupina delodajalcev v EESO
 
Kriza, ki jo je povzročil koronavirus, je največji izziv, s katerim se je EU soočila od svoje ustanovitve. Države članice EU, podjetja in državljani doživljajo izjemno težke čase. Hkrati ima EU priložnost, da znova dokaže svojo vrednost in izpolni svoje obveznosti, tako da državam EU pomaga pri okrevanju po gospodarski krizi, ki bo sledila.

Za to potrebujemo izredne gospodarske ukrepe brez primere in resnično, brezpogojno evropsko solidarnost. „Ta trenutek zahteva močno politično vodstvo in enotno, drzno ukrepanje evropskih političnih voditeljev,“ je dejal Stefano Mallia, podpredsednik skupine delodajalcev. Naši državljani in tudi zgodovina nas bodo sodili po ukrepih, ki jih bomo ali ne bomo sprejeli v tem izredno kritičnem trenutku.

Nujno je, da se v celotni EU ohranijo delovna mesta. Več podjetij ko bo preživelo te težke čase, manj ljudi bo izgubilo zaposlitev in potrebovalo pomoč države. Delodajalci menimo, da bo evropski instrument za začasno podporo (SURE), ki ga predlaga Evropska komisija, ključnega pomena za ublažitev gospodarskih in socialnih posledic pandemije koronavirusne bolezni, s posebnim ciljem zaščititi delovna mesta in delavce. Države članice, ki zaradi uvedbe dela s skrajšanim delovnim časom in podobnih ukrepov pričakujejo izredne odhodke, bodo potrebovale podporo instrumenta SURE.

Namenski sklad za COVID-19 bi bil rezervna blagajna EU za zagotavljanje kar največje finančne podpore za zagon evropskega gospodarstva po koncu izrednih zdravstvenih razmer. Vse države članice bi morale imeti enak dostop do tega sklada, ki bi moral prednostno preprečevati stečaj podjetij ter pomagati evropskim podjetjem in samozaposlenim, da bi si čim prej opomogli.

Države članice se po najboljših močeh spopadajo z uničujočimi posledicami pandemije, vendar njihovi ukrepi ne smejo omejevati prostega pretoka blaga. Izjemno pomembno je zaščititi enotni trg. Treba je zagotoviti njegovo celovito in nemoteno delovanje. Poleg varovanja zdravja državljanov morajo države članice posebno pozornost nameniti vzpostavitvi zelenih koridorjev, ki omogočajo prost pretok blaga v Uniji. Po koncu izrednih razmer pa bo morala biti oživitev enotnega trga temelj okrevanja Evrope. (lj)