Odziv na koronavirus: predlog Komisije o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije ni dovolj daljnosežen

EESO je 25. marca sprejelo na splošno pozitivno stališče o predlogu Evropske komisije za spremembo uredbe Sveta o Solidarnostnem skladu Evropske unije v odziv na epidemijo koronavirusne bolezni.

Čeprav EESO v svojem dokumentu o stališču izraža polno podporo predlagani razširitvi področja uporabe Solidarnostnega sklada, hkrati poudarja, da sredstva, dodeljena temu finančnemu instrumentu, nikakor ne zadoščajo, finančne določbe pa so neprimerne.

Predsednik EESO Luca Jahier je ob tem povedal: „Nobene druge možnosti ni kot razširitev področja uporabe Solidarnostnega sklada EU, da se vanj vključijo izredne razmere večjih razsežnosti v javnem zdravju in določijo posebne operacije za obvladovanje krize zaradi pandemije, za katere se lahko dodelijo sredstva iz tega sklada. Zneski dodeljenih sredstev pa morajo biti sorazmerni z obsegom izrednih razmer, če naj bi bila podpora učinkovita.“

Glede meril za upravičenost do financiranja EESO predlaga znižanje praga, da bodo države lahko zaščitile državljane pred tveganjem.

Čeprav pozdravlja povečanje predplačil in namero Komisije, da poveča skupno raven odobritev za ta plačila iz skladov, pa izraža nekaj zadržkov glede teh določb.

„Glede na obseg izrednih razmer, s katerimi se soočamo, predlagana raven predplačil ne bo dovolj, predlagana skupna raven dodelitev za ta predplačila pa se zdi popolnoma neprimerna,“ je dejal Stefano Palmieri, glavni poročevalec za prispevek EESO o tej temi.

Več je treba storiti za to, da bo odziv na izredne razmere v javnem zdravju hiter in da bodo finančna sredstva za pomoč državam čim prej mobilizirana, pravi EESO.

Države članice bi se morale pri pripravi zahtevkov za sredstva iz Solidarnostnega sklada posvetovati z ustreznimi organizacijami civilne družbe. (jk)