Financiranje evropskega stebra socialnih pravic

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

Nujno moramo znova spodbuditi solidarnost in zaustaviti nacionalizem, rasizem in kratkovidne politike v Evropi.

Evropski steber socialnih pravic je temeljnega pomena za izboljšanje delovnih in plačnih pogojev ter sistemov socialnega varstva v Evropi, zagotavljanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter izboljšanje socialnih standardov in konvergence med državami članicami EU vključno s kolektivnimi pogajanji in dostopom do socialnih storitev.

Vendar pa brez finančnih sredstev ne bo izboljšav: uspešno izvajanje stebra v državah članicah bo mogoče le, če bodo imele dovolj sredstev za naložbe v socialne politike, s čimer bodo pravice in načela pretvorile v konkretne politične pobude.

Zato morajo imeti pomembno vlogo mehanizmi, kot sta Evropski socialni sklad in Evropski sklad za strateške naložbe, ter pravičnejši sistem obdavčitve in vključitev zlatega pravila, v skladu s katerim se nekatere socialne naložbe v izobraževanje, infrastrukturo itd. ne upoštevajo pri izračunu javnega primanjkljaja. To bi omogočilo večje socialne naložbe brez kršenja davčnih pravil. 

EESO trenutno pripravlja mnenje o financiranju stebra socialnih pravic, v katerem bo uravnoteženo ocenil, kako je to mogoče in treba doseči z več naložbami, zlasti s sredstvi, predvidenimi za Evropski socialni sklad, Evropski sklad za strateške naložbe in druge sklade EU v večletnem finančnem okviru po letu 2020. S tem mnenjem bo prispeval k aktualni razpravi o naslednjem finančnem okviru, od katerega bo odvisen uspeh politik socialne konvergence. (prp/mg)