Oblikujmo Evropo: novi dosežki EESO

Objavljena je brošura EESO Oblikujmo Evropo: novi dosežki EESO, izdaja 2018.

Ta brošura, ki je naslovljena hkrati na javnost in na druge evropske institucije, omogoča pregled dela EESO v zadnjih letih na glavnih področjih evropske politike, tj. v zvezi z ekonomskimi, socialnimi, okoljskimi in mednarodnimi vprašanji.

Brošura je na voljo v šestih jezikih – FR, EN, DE, ES, IT in PL – v papirni in elektronski obliki na spletni strani EESO: https://www.eesc.europa.eu/sl/our-work/publications-other-work/publications

Natisnjen izvod lahko naročite po elektronski pošti: vipceseateesc [dot] europa [dot] eu. (fgr)