Dnevi energije v EESO – Civilna družba mora biti tesneje vključena v razpravo o energetski politiki EU

Socialna pravičnost in sodelovanje civilne družbe morata biti v ospredju razprav na vseh ravneh, od lokalne do evropske. Udeleženci dogodka Dnevi energije v EESO, ki je potekal 7. in 8. marca 2018 v Bruslju, so razpravljali o sedanjem stanju in prihodnjem razvoju energetske politike EU.

Glavna tema prvega dne konference je bila energetska unija. Opisan je bil napredek pri doseganju ciljev unije in ocenjeni prihodnji izzivi. Udeleženci so razpravljali o tem, kako v projekt vključiti državljane in zagotoviti, da jim bo unija prinašala koristi, ter kako povečati ekonomsko in politično odgovornost posameznikov in civilne družbe.

„Unije, za katero si prizadevamo, ne moremo uresničiti brez aktivnega sodelovanja organizirane civilne družbe. Njeno vlogo v procesu je treba opredeliti in poskrbeti, da bo postala stalnica,“ je dejal Pierre Jean Coulon, predsednik strokovne skupine EESO za promet, energijo, infrastrukturo in informacijsko družbo (TEN).

Trenutno je v pripravi mnenje EESO o tretjem poročilu o stanju energetske unije. Poročevalca sta Toni Vidan in Christophe Quarez, mnenje pa bo predvidoma sprejeto na aprilskem plenarnem zasedanju.

Drugi dan konference je bil posvečen prihodnjim spremembam veljavne direktive o notranjem trgu z zemeljskim plinom, ki med zainteresiranimi stranmi vzbujajo zaskrbljenost.

Komisija v svojem predlogu vztraja, da morajo biti plinovodi iz tretjih držav in vanje v skladu s temeljnimi načeli veljavne zakonodaje EU. Toda nekatere organizacije civilne družbe opozarjajo, da bi takšno novo besedilo povzročilo negotovost, tako s pravnega kot tudi trgovinskega in okoljskega vidika.

Članica EESO Baiba Miltoviča je poudarila, da je izredno pomembno bolje uskladiti pravila, ki veljajo za zunanje dobavitelje, in vzpostaviti enoten zakonodajni okvir, tako da se bo energija povsod dobavljala pod enakimi pogoji.

Baiba Miltoviča bo zbrala in uredila vse prispevke, podane na tem dogodku, ki bodo nato upoštevani v mnenju EESO o spremembi direktive o notranjem trgu z zemeljskim plinom. Tudi to mnenje bo predvidoma sprejeto na aprilskem plenarnem zasedanju. (mp)