EESO za utrditev evropskega socialnega modela

RAPPORTEUR SPEAKING

Če želimo odpraviti vse večjo neenakost v evropski družbi, morajo postati vse politike EU socialno vzdržne, evropski socialni model pa je treba v času digitalizacije in globalizacije ponovno postaviti kot jamstvo socialne zaščite za vse državljane, je na marčnem plenarnem zasedanju menil Evropski ekonomsko-socialni odbor.

Poročevalka Giulia Barbucci je med predstavitvijo svojega mnenja Socialno vzdržen koncept za digitalno dobo pojasnila, da je bistvenega pomena socialno vzdržnost doseči na enak način kot okoljsko ali gospodarsko vzdržnost.

EESO je dejal, da v celoti podpira priporočilo Evropskega parlamenta, naj socialni partnerji in Komisija sodelujejo pri pripravi predloga direktive o dostojnih delovnih pogojih v vseh oblikah zaposlitve, tudi novih.

Priporočil je tudi, da se poleg pravičnih možnosti za vseživljenjsko učenje, namenjenih zmanjšanju digitalne nepismenosti, okrepijo tudi prizadevanja za zagotavljanje ustreznega plačila in nemoten prehod med delovnimi mesti.

Odbor je pozval k bolj vključujočemu trgu dela za migrante in boljšemu dostopu žensk do digitalnih delovnih mest ter priporočil, naj se posebna pozornost nameni invalidom.

Menil je tudi, da je treba pripraviti oceno učinkovitosti ukrepov, da bi spoznali, kako politike vplivajo na življenje ljudi. (ll)