Za prihodnost dela je odprava vrzeli v znanju in spretnostih bistvenega pomena

Evropski ekonomsko-socialni odbor je na marčnem plenarnem zasedanju sprejel mnenje o prihodnosti dela, v katerem je države članice pozval, naj se osredotočijo na izobraževanje in usposabljanje, svoje izobraževalne sisteme pa prilagodijo potrebam trga delovne sile, ki se zaradi nove digitalne in industrijske revolucije hitro in korenito spreminja.

Nekaj študij je pokazalo, da bodo tehnološke spremembe občutno posegle v zaposlovanje in poslovne modele v nekaterih sektorjih gospodarstva, zaradi avtomatizacije pa je ogroženih 9 % delovnih mest. Dodatnih 25 % delovnih mest bi lahko bilo preoblikovanih, polovica del, ki se opravijo na njih, pa bi se avtomatizirala. Hkrati bodo nastala nova delovna mesta, pri čemer se pričakuje, da bodo za 90 % prihodnjih delovnih mest potrebne digitalne kompetence.

Po mnenju EESO bodo za izkoriščanje zaposlitvenih priložnosti v prihodnosti potrebni kakovostno osnovno izobraževanje, usposabljanje v skladu z visokimi standardi, vseživljenjsko učenje, izpopolnjevanje in prekvalifikacija delavcev.

EESO je zaskrbljen glede prihodnosti ranljivih skupin v Evropi, med katerimi so tudi nizko usposobljeni delavci. Komisijo je pozval, naj z ustreznimi ukrepi prepreči, da bi bile skupine, ki niso zmožne slediti spremembam, odrinjene na rob družbe.

Mnenje o prihodnosti dela, ki je bilo pripravljeno za zaprosilo bolgarskega predsedstva EU, je bilo predstavljeno na konferenci Odprava vrzeli v znanju in spretnostih za rast in ustvarjanje delovnih mest z vidika podjetij, ki je 22. marca potekala v Sofiji. (ll)