Evropski dan potrošnikov 2018: Potrošniki potrebujejo boljšo zaščito na spletu

Kako kar najbolje zaščititi potrošnika na spletu je bila osrednja tema 20. evropskega dneva potrošnikov, ki sta ga skupaj organizirala Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) in bolgarski ekonomsko-socialni svet 20. marca v Sofiji. Konferenca na to temo je bila za strokovnjake in oblikovalce politik priložnost za razpravo o novih izzivih za zaščito potrošnika, ki jih prinaša digitalizacija, tako z evropske kot z nacionalnih perspektiv. Govorniki so se strinjali, da je treba pravila o varstvu pravic potrošnikov bolje izvajati in uveljavljati. Eno od področij, na katerih je potrebno izboljšanje, je obveščanje potrošnikov o proizvodih in storitvah. Po ocenah okoli 1 % prebivalcev po vsem svetu bere pogoje poslovanja, medtem ko jih 72 % ne ve, katere njihove podatke zbirajo podjetja na spletu. Izražena je bila tudi zaskrbljenost zaradi tveganj, ki so jim lahko izpostavljeni otroci v digitalni dobi. Strokovnjaki svarijo, da zaradi vse večjih razlik v dohodkih veliko otrok morda sploh ne bo imelo možnost, da bi pridobili potrebne spretnosti za vstop na spremenjeni trg dela. Govorniki so opozorili tudi na prosti pretok podatkov, ki je še posebej pomemben za naslednjo generacijo digitalnih storitev. Po ocenah bi javni sektor imel 1.4 milijard EUR dodatnih prihodkov, če bi odpravili omejitve za lokalizacijo podatkov. Danes ima več kot 44 % svetovnega prebivalstva dostop do spleta, v primerjavi z 1 % pred dvajsetimi leti. Lani je imelo dostop do spleta 87 % evropskih državljanov. (ia)