EESO podpira predlog komisarja Ansipa o prihodnji strategiji za umetno inteligenco

Po besedah poročevalke EESO za vprašanje umetne inteligence Catelijne Muller je strategija, kot jo je na plenarnem zasedanju EESO 15. marca opisal komisar Ansip, popolnoma v skladu s pozivom Odbora, naj EU prevzame vodilno vlogo v svetu pri vzpostavljanju okvira za odgovoren razvoj in uporabo umetne inteligence.

Poročevalka Muller je povedala, da EESO toplo pozdravlja ustanovitev skupine strokovnjakov za umetno inteligenco, ki so jo 9. marca napovedali komisarji Ansip, Moedas in Gabriel, saj so s tem v celoti upoštevani njegovi pozivi iz mnenja na lastno pobudo, v katerem se je zavzel za:

  • vseevropski etični kodeks za umetno inteligenco, s katerim bi zagotovili, da bo njen razvoj v skladu z vrednotami in temeljnimi pravicami EU;
  • evropsko infrastrukturo za umetno inteligenco, da se spodbudi njen trajnostni razvoj;
  • oceno zakonodaje in predpisov, da se ugotovi, ali so primerni za dobo umetne inteligence;
  • spodbujanje umetne inteligence, zlasti če je njen namen koristiti družbi.

„Menim, da je Evropa resnično prevzela vodilno vlogo na tem področju,“ je povedala poročevalka Muller.

Komisar Ansip je opisal sedanje stanje glede enotnega digitalnega trga v EU in naštel najpomembnejše pobude, ki jih je Komisija sprejela za njegovo uresničevanje: odprava dodatnih stroškov gostovanja, prihodnja prenosljivost digitalnih vsebin, konec neupravičenega geografskega blokiranja in splošna uredba o varstvu podatkov, ki bo začela veljati maja.

Drugi pomembni temelji, povezani s telekomunikacijami, uredbo o e-zasebnosti in kibernetsko varnostjo, pa bodo uvedeni v prihodnje.

Komisar Ansip je poudaril, da je razdrobljenost še vedno velika ovira, stroški neukrepanja na ravni EU na področju enotnega digitalnega trga pa ogromni: v skladu s študijo Evropskega parlamenta znašajo 415 milijard EUR.

„Pomembno je, da za vse akterje veljajo usklajena pravila, kajti, če se veliki globalni akterji znajdejo med 28 različnimi sklopi pravil, pa je za novoustanovljena podjetja in MSP praktično nemogoče, da bi jih razumeli. Če bomo nadaljevali z razdrobljeno digitalno Evropo, bomo našim državljanom, zlasti novim podjetjem, poslali zelo enostavno sporočilo: ali ostanite doma, ali pa pojdite v ZDA, če se želite širiti,“ je dejal komisar.

Govorniki so v razpravi poudarili nujnost pravičnega prehoda za delavce, če tradicionalne zaposlitve izginjajo, nove pa se še niso pojavile.

Vsi udeleženci so se strinjali, da mora vseživljenjsko učenje danes še toliko bolj kot kdaj koli prej postati realnost, saj bomo le tako vsem pomagali, da z novim znanjem za nove zaposlitve v prihodnosti najdejo svoje mesto na trgu dela. (dm)