Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

Drage bralke in bralci,

konec mojega mandata se nezadržno bliža. V svojem zadnjem uvodniku kot predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora bi želel spomniti na najbolj odmevne trenutke v našem delu v teh dveh letih in pol.

Čas, ko se v javnem mnenju poraja vse več kritik na račun Evrope, je zaznamovala odločenost Odbora, da okrepi in poglobi posvetovanja z evropsko civilno družbo, da bi njegova stališča resnično zrcalila vso paleto njenih mnenj.

Koledar dogodkov

23/04/2018 Bruselj
evropski dialog o ukrepih nedržavnih akterjev za boj proti podnebnim spremembam
05/05/2018 Bruselj
Dan Evrope
23/05/2018 - 24/05/2018 Bruselj
plenarno zasedanje in slovesnosti ob 60. obletnici EESO
24/05/2018 - 25/05/2018 Bruselj
dnevi civilne družbe 2018

Na kratko

Dnevi energije v EESO – Civilna družba mora biti tesneje vključena v razpravo o energetski politiki EU

Socialna pravičnost in sodelovanje civilne družbe morata biti v ospredju razprav na vseh ravneh, od lokalne do evropske. Udeleženci dogodka Dnevi energije v EESO, ki je potekal 7. in 8. marca 2018 v Bruslju, so razpravljali o sedanjem stanju in prihodnjem razvoju energetske politike EU.

EESO se je na seji Ekonomskega in socialnega sveta ZN zavzel za udeležbo državljanov in dobro javno upravo

Cilj pripravljalne seje Ekonomskega in socialnega sveta ZN (ECOSOC) v Pragi konec marca je bil opozoriti na pomen udeležbe državljanov, dobre javne uprave in vključujočih institucij za doseganje ciljev trajnostnega razvoja in Agende 2030.

Nove publikacije

Oblikujmo Evropo: novi dosežki EESO

Objavljena je brošura EESO Oblikujmo Evropo: novi dosežki EESO, izdaja 2018.

Ta brošura, ki je naslovljena hkrati na javnost in na druge evropske institucije, omogoča pregled dela EESO v zadnjih letih na glavnih področjih evropske politike, tj. v zvezi z ekonomskimi, socialnimi, okoljskimi in mednarodnimi vprašanji.

Novice EESO

Najlepša hvala, predsednik Dassis in podpredsednika Lobo Xavier in Smyth!

„Združena, demokratična, solidarna, mirna in uspešna Evropa, ki je blizu svojim državljanom,“

Georges Dassis, predsednik EESO v obdobju 2015–2018

EESO podpira predlog komisarja Ansipa o prihodnji strategiji za umetno inteligenco

Po besedah poročevalke EESO za vprašanje umetne inteligence Catelijne Muller je strategija, kot jo je na plenarnem zasedanju EESO 15. marca opisal komisar Ansip, popolnoma v skladu s pozivom Odbora, naj EU prevzame vodilno vlogo v svetu pri vzpostavljanju okvira za odgovoren razvoj in uporabo umetne inteligence.

Za prihodnost dela je odprava vrzeli v znanju in spretnostih bistvenega pomena

Evropski ekonomsko-socialni odbor je na marčnem plenarnem zasedanju sprejel mnenje o prihodnosti dela, v katerem je države članice pozval, naj se osredotočijo na izobraževanje in usposabljanje, svoje izobraževalne sisteme pa prilagodijo potrebam trga delovne sile, ki se zaradi nove digitalne in industrijske revolucije hitro in korenito spreminja.

„Evropska državljanska pobuda mora postati prepoznavno sredstvo za državljansko udeležbo“

Evropska državljanska pobuda je namenjena spodbujanju aktivnega državljanstva in participativne demokracije, z njeno pomočjo pa bi bilo mogoče odpraviti demokratični deficit v EU. Hkrati lahko združi Evropejce, ki se zavzemajo za isti cilj, in tako okrepi občutek evropske identitete. Da pa bo lahko zaživela v vsej svoji moči, jo mora spremljati dialog in doseči mora pravi učinek.

Kar v resničnem življenju ni dovoljeno, mora biti prepovedano tudi v virtualnem svetu

EESO priznava, da je sporočilo Komisije z naslovom Boj proti nezakonitim spletnim vsebinam korak v pravo smer, vendar jo hkrati poziva, naj oblikuje programe in konkretne ukrepe za vzpostavitev trdnega in doslednega pravnega okvira za učinkovit umik nezakonitih vsebin. 

EESO poziva k ohranitvi zagona pri udejanjanju bančne unije

Carlos Trias Pinto and Daniel Mareels

EESO poziva k čimprejšnjemu popolnemu izvajanju ukrepov, ki jih predlaga Evropska komisija za dokončanje bančne unije in poglobitev EMU.

EESO za utrditev evropskega socialnega modela

RAPPORTEUR SPEAKING

Če želimo odpraviti vse večjo neenakost v evropski družbi, morajo postati vse politike EU socialno vzdržne, evropski socialni model pa je treba v času digitalizacije in globalizacije ponovno postaviti kot jamstvo socialne zaščite za vse državljane, je na marčnem plenarnem zasedanju menil Evropski ekonomsko-socialni odbor.

Evropski dan potrošnikov 2018: Potrošniki potrebujejo boljšo zaščito na spletu

Kako kar najbolje zaščititi potrošnika na spletu je bila osrednja tema 20. evropskega dneva potrošnikov, ki sta ga skupaj organizirala Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) in bolgarski ekonomsko-socialni svet 20. marca v Sofiji.

4. evropski forum o migracijah osredotočen na vključevanje migrantov na trg dela

Evropski forum o migracijah 2018 sta soorganizirala Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) in Komisija, njegova glavna tema pa so bili izzivi in priložnosti pri pomoči migrantom, da bi se vključili na trg dela v EU. Na njem se je zbralo več kot 120 organizacij civilne družbe, kakor tudi predstavniki lokalnih in nacionalnih oblasti ter institucij EU.

Dobrodošlica novi glavni urednici

Ewa Haczyk-Plumley je bila 3. aprila 2018 imenovana za vodjo službe za medije Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.

Novice skupin

Premoščanje vrzeli v znanjih in spretnostih z vidika delodajalcev

Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Vprašanje premoščanja vrzeli v znanjih in spretnostih je večplastno, pri čemer je treba spremeniti ne samo sistem šolanja in usposabljanja, temveč tudi miselnost ljudi. Priča smo spremembam, ki se vrstijo tako hitro, da je nemogoče natančno predvideti, katera znanja in spretnosti bomo v prihodnosti potrebovali. Sprijazniti se moramo, da bo za delo v prihodnosti potrebno vseživljenjsko učenje z nenehnim prilagajanjem spreminjajočim se zahtevam. To so med drugim sklepi, sprejeti na konferenci na temo „Odprava vrzeli v znanju in spretnostih za rast in ustvarjanje delovnih mest z vidika podjetij“, ki je potekala 22. marca 2018 v Sofiji v Bolgariji.

Financiranje evropskega stebra socialnih pravic

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

Nujno moramo znova spodbuditi solidarnost in zaustaviti nacionalizem, rasizem in kratkovidne politike v Evropi.

Evropski steber socialnih pravic je temeljnega pomena za izboljšanje delovnih in plačnih pogojev ter sistemov socialnega varstva v Evropi, zagotavljanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter izboljšanje socialnih standardov in konvergence med državami članicami EU vključno s kolektivnimi pogajanji in dostopom do socialnih storitev.

Kako spodbujati rast in kohezijo v ranljivih regijah

Pripravila skupina raznih dejavnosti v EESO

Skupina raznih dejavnosti se je v okviru bolgarskega predsedovanja Svetu EU sestala v 6. marca v Sofiji, tokrat zadnjič pod vodstvom Luce Jahierja.

Kmalu v EESO/kulturne prireditve

Dan odprtih vrat – 5. maj 2018

V soboto, 5. maja 2018, bo EESO ob praznovanju dneva Evrope skupaj z drugimi institucijami EU odprl svoja vrata javnosti.