EESO pripravljen sodelovati z Evropsko komisijo pri pripravi novega pakta o migracijah in azilu

Na evropski ravni je nujno sprejeti nov sporazum o migracijah, zato je EESO pripravljen podpreti Komisijo v njenih prizadevanjih. Predsednik EESO Luca Jahier je v svojem govoru 3. marca 2020 v Bruslju jasno povedal, da so migracije prednostna naloga EESO, kar dokazuje tudi dejstvo, da je Odbor zelo dejaven na tem področju že vrsto let. „EU mora hitro sprejeti ukrepe za pripravo novega pakta o migracijah in azilu ter sodelovati z državami članicami na področju vključevanja. Oblikovati moramo resnično skupen azilni postopek, ki bo zanesljiv, prožen in učinkovit,“ je dejal.

Ylva Johansson, evropska komisarka za notranje zadeve, je v razpravi, ki jo je tega dne organizirala strokovna skupina EESO za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo (SOC), poudarila sedanje delo Komisije na področju migracij in azila ter njen namen, da z novim sporazumom da nov zagon oblikovanju politik EU. „Potrebujemo nov pakt o migracijah in azilu, predvsem zato, ker so od njega odvisne najranljivejše skupine, pa tudi zato, ker imata naše gospodarstvo in družba koristi od zakonitih migracij: naši sistemi socialnega varstva morajo biti dolgoročno vzdržni in naša podjetja potrebujejo usposobljene ljudi,“ je povedala.

Nato je še poudarila, kako pomembno je povečati zaupanje in premostiti razlike med državami članicami, da bodo nacionalne vlade lahko našle skupno pot naprej, in dodala: „Zavedati se moramo, da so migracije običajen pojav. Vsako leto pride v EU od 2 do 2,5 milijona ljudi. Od tega jih 140.000 oziroma 5 % pride nezakonito, kar pomeni, da jih 95 % pride zakonito, urejeno in nadzorovano.“ (mp)