„Srebrni“ dogovor za Evropo: EU in države članice bi morale zagotoviti kakovostno dolgotrajno oskrbo

EESO v svojem poročilu ugotavlja, da je sektor oskrbe na domu netrajnosten, razmere, v katerih delajo oskrbovalci, mejijo na izkoriščanje, oskrbovanci pa težko najdejo cenovno dostopno in kakovostno oskrbo. Takšno stanje je posledica pomanjkljive državne podpore sektorju oskrbe in političnega zapostavljanja.

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je objavil poročilo o prihodnosti oskrbe na domu v Evropi, v katerem je poudaril, da sta nujna večja zavzetost držav ter učinkovito ukrepanje na nacionalni in evropski ravni za ureditev negotovega položaja oskrbovalcev in oskrbovancev v tem hitro razvijajočem se sektorju.

Poročilo pravi, da bodo morale države zaradi vse večjega povpraševanja po dolgoročni oskrbi in oskrbi na domu, ki je posledica demografskih sprememb, staranja evropskega prebivalstva in naraščanja kroničnih obolenj, z znatnim financiranjem kratkoročno podpreti gospodarstvo oskrbe. Poleg tega je bistvenega pomena, da uredijo in profesionalizirajo področje oskrbe.

EESO v poročilu, v katerem so negovalci, ki živijo z oskrbovanci, opredeljeni kot delavci, ki opravljajo storitve oskrbe starejših in invalidov, ki živijo v zasebnih domovih kot oskrbovanci, povzema razprave s svojih obiskov v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Italiji in na Poljskem. Za obisk v teh državah se je odločil, ker so hkrati države, od koder prihajajo in kamor pridejo negovalci, ki živijo z oskrbovanci.

Obiski v teh državah in poročilo so del nadaljnjih dejavnosti v zvezi z mnenjem EESO iz leta 2016 o pravicah negovalcev, ki živijo z oskrbovanci. To je prvi dokument na ravni EU, ki obravnava njihove delovne razmere.

„Ljudje, s katerimi smo govorili – ne glede na to, ali so zastopali delavce, delodajalce ali oskrbovance –, so imeli enake pripombe glede številnih strukturnih težav, povezanih z oskrbo na domu. Najbolj so kritizirali izkoriščanje migrantk in mobilnih delavk za opravljanje teh storitev, kar ni zgolj neetično in sramotno, marveč tudi netrajnostno,“ je dejal član EESO Adam Rogalewski, ki je pripravil poročilo skupaj z raziskovalcem iz Cambridgea Karolom Florekom.

Poročilo je na voljo tu. (ll)