EESO bo podprl prizadevanja Komisije, da bi z ustreznimi ukrepi do leta 2050 dosegli podnebno nevtralnost in postavili trajnost v središče naše individualne in kolektivne odgovornosti. Predsednik EESO Luca Jahier je na plenarnem zasedanju 20. februarja 2020 v Bruslju podprl letošnji delovni program Evropske komisije in njegov poudarek na trajnostnem razvoju za bolj zeleno Evropo.

V razpravi, v kateri je sodeloval podpredsednik Evropske komisije za medinstitucionalne odnose in predvidevanje Maroš Šefčovič, je Luca Jahier v imenu EESO pozdravil dinamiko prvega delovnega programa nove Komisije, ki vsebuje smernice za prehod na pravično, podnebno nevtralno in digitalno Evropo. „V celoti podpiramo evropski zeleni dogovor kot eno glavnih gonil sprememb. Zato bi bil EESO pripravljen vzpostaviti stalen dialog o trajnostnem razvoju,“ je dejal.

Maroš Šefčovič je z zadovoljstvom ugotovil, da se glavne prednostne naloge delovnega programa Komisije za leto 2020 skladajo s tistimi, ki jih je opredelil EESO: dvojni prehod – digitalni in podnebni, izzivi demografskih sprememb ter potreba po tem, da se tudi v zahtevnejšem globalnem okolju zagotovita nadaljnja inovativnost in konkurenčnost evropskih podjetij in evropske industrije. „Delovni program za leto 2020 ne usmerja našega dela le v prvem letu tega mandata, temveč določa vizijo, usmeritev in tempo tudi za naslednjih pet let in naprej. Gre za ambiciozen program s 43 političnimi cilji ali svežnji,“ je poudaril. (mp)