Trajnostna prihodnost Evrope je odvisna od dostopa do surovin za baterije

Za razvoj močne industrije baterij za električna vozila mora Evropska unija čim prej zagotoviti stalen dostop do surovin. Ta nujen poziv je bilo slišati med razpravo na seji strokovne skupine za promet, energijo, infrastrukturo in informacijsko družbo (TEN) 5. februarja 2020 v Bruslju.

Razširjena elektromobilnost brez emisij CO₂ je naslednji pomemben mejnik v prizadevanjih za trajnostni promet in podnebno nevtralnost. Evropa pa se bo lahko odpovedala fosilnim gorivom in obsežno uvajala elektrifikacijo le, če bo imela stalen dostop do surovin za baterije.

Colin Lustenhouwer, poročevalec EESO za mnenje o baterijah, ki je bilo pripravljeno lansko leto, je poudaril, da je izredno pomembno povečati zavest o nujnih ukrepih, in povedal: „Ukrepati moramo takoj. Dostop do surovin je stalen problem, saj ima Evropa malo lastnih virov in si mora zagotoviti oskrbo z njimi. Elektrifikacija je edina rešitev za trajnostna goriva, za to pa potrebujemo baterije.“

V EU ni na voljo toliko surovin, kolikor bi jih potrebovali, zato jih je treba uvažati. Litij, nikelj, mangan in kobalt prihajajo predvsem iz Južne Amerike in Azije. To pa pomeni, da bo EU, če ne bo ukrepala, vse bolj odvisna od tretjih držav, kot sta Brazilija in Kitajska.

Pierre Jean Coulon, predsednik strokovne skupine TEN, je razpravo zaključil z besedami: „Za našo trajnostno prihodnost moramo upoštevati celotni življenjski cikel baterij in si zagotoviti potrebne surovine. Evropska podjetja lahko postanejo pomemben akter pri razvoju in uporabi baterij na svetovnem trgu le, če jim bo v naslednjih nekaj letih uspel občuten premik.“ (mp)