Civilna družba: nosilec evropskih vrednot

Pripravila skupina Raznolikost Evrope v EESO

Skupina Raznolikost Evrope v EESO bo na Reki (Hrvaška) pripravila konferenco, na kateri bo potekala razprava o sodelovanju civilne družbe pri obravnavanju nekaterih največjih vprašanj, s katerimi se danes sooča Evropa.

EU se v zadnjih letih spopada z izzivi, kot so podnebne spremembe, izguba biotske raznovrstnosti, povečanje migracij in krčenje prostora za civilno družbo, ki lahko na nove načine ogrozijo njene temeljne vrednote.

Po drugi strani pa je v EU vse bolj opazen aktivizem državljanov. Številni državljani so po vsej EU tako pokazali svojo solidarnost z drugimi in pripravljenost prizadevati si za bolj trajnostni način življenja.

Skupina Raznolikost Evrope v EESO želi ta pojav osvetliti, zato vabi člane in predstavnike civilne družbe, da razpravljajo o svoji vlogi pri spodbujanju in varovanju temeljnih evropskih pravic, kot so človekove pravice, demokracija, enakopravnost in pravna država.

Konferenca z naslovom Civilna družba: nosilec evropskih vrednot bo potekala na Reki, hrvaškem obmorskem mestu in evropski prestolnici kulture za leto 2020, in sicer na Filozofski fakulteti reške Univerze.

Razprava bo razdeljena na tri dele, ki jim bodo predsedovali hrvaški člani EESO iz skupine Raznolikost Evrope.

V prvem delu, v katerem bo moderatorka Lidija Pavić-Rogošić, bo obravnavana vloga organizacij državljanov pri varstvu glavnih stebrov demokracije: neodvisnega sodstva in institucij, kritične civilne družbe in neodvisnih medijev.

V okviru drugega dela bodo govorniki z javnostjo razpravljali o tem, kako lahko EU in deležniki državljanske solidarnosti sodelujejo pri oblikovanju trajnostnega odziva na obsežne globalne migracijske tokove. Razpravo bo vodila Marina Škrabalo.

Zadnji del, z moderatorjem Tonijem Vidanom, se bo osredotočil na evropski zeleni dogovor in vlogo organizacij civilne družbe pri razvoju in izvajanju te agende, ki lahko preobrazi EU.

Konferenca je bila prvotno načrtovana za 25. marec, vendar je bila prestavljena zaradi izbruha bolezni COVID-19. Najnovejše informacije:https://bit.ly/2xsqqEY (cl)