Evropski parlament mora vztrajati pri močnem proračunu EU za obdobje 2021–2027

EESO je znova odločno pozval, naj večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027 znaša 1,3 % bruto nacionalnega dohodka EU-27. Odbor k temu poziva v odločilni fazi dogovarjanja o naslednjem dolgoročnem proračunu EU, ko se Evropski svet še vedno pogaja o svojem stališču.

Člani EESO so na februarski seji strokovne skupine ECO, na kateri so s predsednikom odbora Evropskega parlamenta za proračun Johanom Van Overtveldtom razpravljali o poteku pogajanj o večletnem finančnem okviru, pozvali Parlament, naj se zavzame za ambiciozen proračun EU. Evropska unija mora glede na trenutno geopolitično in gospodarsko negotovost, svetovne megatrende, družbene spremembe in novi evropski zeleni dogovor sprejeti močan proračun, ki bo skladen z njenimi namerami.

Predsednik strokovne skupine ECO Stefano Palmieri je dejal: „Bistveno je, da imamo za obdobje po letu 2020 na voljo jasen večletni finančni okvir, s katerim bomo kos novim izzivom EU, ki so novi zeleni dogovor, spremembe, ki jih prinaša digitalno gospodarstvo, in pomen ohranitve učinkovite kohezijske politike.“

Člani EESO so menili, da EU še posebno zdaj potrebuje verodostojen in ambiciozen novi proračun, da bo lahko izpolnila pričakovanja ljudi.

Gostujoči govornik Van Overtveldt je dejal, da ni jasno, kako enoten bo Parlament glede podpore 1,3 % BND med pogajanji s Svetom: „Brez dvoma lahko rečem, da ima Evropski parlament trdno namero odločno se pogajati o tem, kakšna naj bi bila končna kompromisna rešitev.“ Ne glede na to bo Parlament vztrajal pri rezervnem načrtu, saj ni mogoče izključiti možnosti, da do 1. januarja 2021 dogovor ne bo dosežen, to pa bi pomenilo, da se novi programi ne bi mogli začeti pravočasno izvajati.

Govorniki so voditelje držav in vlad tudi pozvali, naj v okviru Evropskega sveta čimprej dosežejo dogovor, ki bi ga lahko podprl tudi Evropski parlament.

Preberite mnenje EESO o tej temi. (jk)