Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

Prihodnost ne čaka: trajnost se začne doma

Drage bralke in bralci,

Greta Thunberg je avgusta 2018 začela svojo šolsko stavko, kmalu pa so se njenemu protestu proti omahovanju EU in držav članic, da bi odločno ukrepale proti podnebnim spremembam, pridružili številni drugi mladi po vsej Evropi.

Koledar dogodkov

Na kratko

EESO je zaostril poslovnik in kodeks ravnanja članov

EESO je na plenarnem zasedanju 20. februarja 2019 sprejel predlog sprememb poslovnika, ki mu je zdaj priložena nova različica kodeksa ravnanja članov. Novi poslovnik in kodeks ravnanja, ki sta začela veljati 15. marca 2019, upoštevata tudi nedavno sprejeti poslovnik Evropskega parlamenta, zlasti glede preprečevanja vseh oblik nadlegovanja in boja proti njim.

Nove publikacije

Objavljena brošura 12. medijskega seminarja za civilno družbo

Objavljena je bila nova brošura, ki vsebuje glavne poudarke razprav na seminarju z naslovom Ponovna uveljavitev evropskih vrednot ter spoznanja udeležencev razprav in uvodnih govornikov.

Novice EESO

„Borimo se za prihodnost vseh,“ je v EESO dejala podnebna aktivistka Greta Thunberg.

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je na dogodku, ki je potekal 21. februarja 2019 (le nekaj več kot 90 dni pred evropskimi volitvami) in na katerem so se zbrali vodilni predstavniki institucij EU in organizacij civilne družbe iz vse Evrope, razpravljal o tem, da mora imeti organizirana civilna družba poglavitno vlogo pri udejanjanju „rEUnesanse“ .

EESO je glasoval za dostojen minimalni dohodek, ki bi ga podpirala EU

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je sprejel mnenje Za evropsko okvirno direktivo o minimalnem dohodku, v katerem je Evropsko komisijo pozval, naj uvede zavezujoč okvir EU za določitev ustreznega minimalnega dohodka po vsej Evropi, ki bo prilagojen življenjskemu standardu posameznih držav članic. 

Komisar Phil Hogan v EESO: odločitev o proračunu za skupno kmetijsko politiko

EESO je 20. februarja gostil komisarja Phila Hogana, ki je govoril o prihodnosti skupne kmetijske politike.

Program EU za mir in spravo na Severnem Irskem se mora po brexitu nadaljevati

EESO je na plenarnem zasedanju februarja sprejel mnenje, v katerem je podprl nadaljevanje Programa EU za mir in spravo (PEACE) na Severnem Irskem po izstopu Združenega kraljestva iz EU. Glede na kočljivost razprave o meji med Združenim kraljestvom in Irsko v okviru pogajanj o brexitu je nadaljnja podpora ključnega pomena.

Boj proti populizmu je stvar vseh

Gospodarski napredek in družbena stabilnost sta dva ključna elementa v boju proti evroskepticizmu, vendar ne zadostujeta – vključiti je treba tudi civilno družbo

EESO predlaga nove smernice za trajnostno prehrano v Evropi

Peter Schmidt

Hrana je eden najpomembnejših elementov človekovega življenja. Obravnavati jo je treba ne le z vidika hranilne vrednosti in zdravja, temveč tudi z okoljskega in socialnega vidika. Za spodbujanje takšnih celostnih in trajnostnih prehranskih sistemov EESO predlaga uvedbo smernic za trajnostno prehrano.

EESO podpira predloge EU za zagotovitev zračnega in cestnega tovornega prometa v primeru izstopa Združenega kraljestva iz EU brez dogovora

EESO v treh mnenjih, ki jih je sprejel februarja, podpira predlog Komisije, da se začasno podaljša uporaba zakonodaje EU za reševanje posebnih težav, ki bi lahko vplivale na letalski in cestni tovorni promet v primeru izstopa Združenega kraljestva iz EU brez dogovora. 

Letni pregled rasti 2019: ni razloga za samozadovoljstvo

Glede na mešane rezultate preteklih reformnih politik je nujno, da EU in države članice izvedejo poglobljeno oceno stanja. Kot EESO ugotavlja v mnenju o letnem pregledu rasti 2019, so kljub dosedanjim izboljšavam potrebne nadaljnje reforme in politični ukrepi za spodbuditev rasti ter okrepitev kohezije in socialne razsežnosti politik.

Posvetovanje EESO: predlogi za bolj vključujoč evropski semester

Države članice morajo zainteresirane strani tesneje vključiti v svoja prizadevanja za reformo nacionalnih gospodarstev. Skupaj z novo dolgoročno strategijo EU za trajnostni razvoj bi s tem prispevali k bolj učinkovitemu in vključujočemu evropskemu semestru, primernemu za obravnavo izzivov, s katerimi se sooča EU.

Brez nadaljnje kohezije EU nima prihodnosti

S kohezijsko politiko bi se lahko učinkovito odzvali na družbene trende (evroskepticizem itd.), s katerimi se sooča EU, če bi njeno financiranje ostalo pomemben vir naložb. Evropa bi tako postala bolj pomembna za svoje državljane, spodbujalo bi se večje sodelovanje z deležniki, bolj pa bi bili tudi obveščeni o njenem vplivu. To je bilo sporočilo deležnikov, ki so se udeležili posvetovanja EESO o kohezijski politiki po letu 2020.

Energetski prehod je lahko uspešen le, če so vanj vključeni vsi

Vloga ljudi v energetskem prehodu je bila osrednja tema februarske seje strokovne skupine TEN, na kateri so strokovnjaki za energijo predstavili svoje izkušnje z delom za državljane.

Novice skupin

Organizacije delodajalcev na evropskih volitvah

Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Predstavniki podjetij si morajo v volilni kampanji za evropske volitve prizadevati, da bo njihov glas slišan. Organizacije delodajalcev ne bi smele poudarjati le svojih potreb in pričakovanj v zvezi z naslednjim mandatom Evropskega parlamenta. Opozarjati bi morale tudi na koristi, ki jih ima Evropska unija za njihove dejavnosti in za vsakdanje življenje ljudi. To so nekateri od zaključkov razprave s predstavniki združenj BusinessEurope, UEAPME in CEEP (Evropski center delodajalcev in podjetij, ki zagotavljajo javne storitve) na februarski seji skupine delodajalcev v EESO.

Oliver Röpke prevzema predsedovanje skupini delojemalcev EESO

Pripravila skupina delojemalcev EESO

Oliver Röpke je 1. marca postal novi predsednik skupine delojemalcev EESO. Nadomestil je Gabriele Bischoff, ki je bila na tem položaju od oktobra 2015.

Skupina Raznolikost Evrope v Belfastu o izzivih, ki jih prinaša brexit

Pripravila skupina Raznolikost Evrope v EESO

Skupina se je 15. februarja 2019 sestala na Kraljičini univerzi v Belfastu, da bi razpravljala o dosedanjem procesu brexita, s poudarkom na njegovih posledicah za mirovni proces na Severnem Irskem.