Skupina raznih dejavnosti v EESO poziva k inovacijam v civilni družbi

Pripravila skupina raznih dejavnosti v EESO

Na izredni seji skupine raznih dejavnosti 15. februarja je bila predstavljena študija z naslovom Nadaljnji razvoj civilne družbe v Evropski uniji do leta 2030. EESO je študijo naročil pri Centru za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS, Slovenija) in Evropski mreži nacionalnih združenj civilne družbe (ENNA). 

Študija naj bi prispevala k boljšemu razumevanju aktualnega položaja evropskih organizacij civilne družbe, njihovih izzivov in vplivov teh izzivov nanje ter načinov za njihovo reševanje.

Študija in razpravljavci – med njimi Ramón Luis Valcárcel Siso, podpredsednik Evropskega parlamenta, pristojen za odnose z EESO in OR – ter udeleženci dogodka so izpostavili jasne in spodbudne znake, predvsem pripravljenost civilnodružbenih organizacij in institucij, da se aktivno zavzamejo za evropske vrednote, opredeljene v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji (človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in spoštovanje človekovih pravic), in jih spodbudijo ter ohranjajo in razvijajo evropski demokratični sistem, v katerem organizacije civilne družbe povezujejo družbe in delujejo kot posredniki med državljani in institucijami.

Organizacije civilne družbe podpirajo in branijo temeljne evropske vrednote. Ustvarjajo in utrjujejo identiteto, zaupanje in solidarnost. Da bi zagotovili, da se bodo prilagodile spremembam in izzivom ter tudi v prihodnosti izpolnjevale svojo zagovorniško vlogo in sodelovale v postopkih odločanja, bo treba sprejeti številne ukrepe. Treba bi bilo razviti inovativne delovne metode s poudarkom na diverzifikaciji virov financiranja, prilagoditvi strategij upravljanja in razvoju novih storitev, povezanih z državljansko vzgojo, medijsko pismenostjo in preverjanjem dejstev. (ih)