Gabriele Bischoff ob mednarodnem dnevu žena

Mednarodni dan žena je praznik žensk, ob katerem se spomnimo ne le na naše dosežke, ampak tudi na to, kaj je treba še postoriti. Letos bo skupina delojemalcev posebno pozornost namenila moškim. Zakaj želimo na praznik žensk v središče postaviti moške? Ker pri enakosti spolov ne gre le za ženske. Brez vključitve moških v to razpravo nikoli ne bomo dosegli resnične enakosti spolov.

V Evropski uniji v povprečju le 10 % moških izkoristi očetovski in/ali starševski dopust. V nekaterih državah članicah ta delež znaša le 5 %. Ženske prevzamejo glavni del odgovornosti za varstvo otrok in drugih odvisnih oseb, prav tako pa doma opravijo večino gospodinjskih del. Brez odprave teh stereotipov ne bomo nikoli dosegli enakosti spolov.

Predlog Evropske komisije o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev bi zagotovo pripomogel k temu. Z njim bi uvedli pravico do plačanega očetovskega dopusta ob rojstvu otroka, prav tako pa bi z njim uvedli plačan starševski dopust. Starši lahko že sedaj izkoristijo starševski dopust do otrokovega osmega leta starosti, vendar pa ne gre nujno za plačani dopust. To je eden glavnih razlogov, zakaj ga izkoristi tako malo moških. Komisija predlaga uvedbo plačanega starševskega dopusta, ki bi ga starši lahko izkoristili do otrokovega dvanajstega leta starosti. Prav tako predlaga novo pravico do petih dni plačanega oskrbovalskega dopusta.

V tem je dodana vrednost Evrope: določitev skupnih minimalnih standardov. To je naša Evropa – socialna, pravična in demokratična.

Osmega marca se vselej spomnim prelepe pesmi našega gibanja:

Hočemo kruh, ampak hočemo tudi vrtnice! Letos hočemo tudi direktivo o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja.

#IwantWorkLifeBalance

Solidarno,

Gabriele Bischoff,
predsednica skupine delojemalcev v EESO