Skupina delodajalcev razpravljala o ukrepih za odpravo vrzeli v znanju in spretnostih

Pripravila skupina delodajalcev

Skupina delodajalcev bo skupaj z največjimi organizacijami delodajalcev iz Bolgarije 22. marca v Sofiji organizirala konferenco z naslovom Odprava vrzeli v znanju in spretnostih za rast in ustvarjanje delovnih mest z vidika podjetij. Govorniki bodo udeležence seznanili s primeri najboljše prakse in razpravljali o konkretnih rešitvah na tem področju. Konferenca sodi med dogodke, ki so na dnevnem redu programa bolgarskega predsedstva Sveta Evropske unije.

Kaj so razlogi za sedanje neskladje v znanju in spretnostih? Kako spodbujati pravo znanje in spretnosti, ki jih potrebuje gospodarstvo, temelječe na znanju? Kako izobraževalne sisteme prilagoditi sodobnim izzivom? Kakšne reforme potrebujemo? Kaj je treba storiti na evropski in kaj na nacionalni ravni? To je le nekaj od vprašanj, na katera bodo poskušali odgovorili udeleženci konference. Na njej bodo sodelovali govorniki iz nacionalnih in evropskih organizacij delodajalcev ter predstavniki bolgarske vlade in parlamenta ter agencij EU.

Vrzel v znanju in spretnostih je za evropska podjetja vse večji izziv. Ustrezno usposobljeni delavci so za njihovo konkurenčnost ključnega pomena. 40 % delodajalcev težko najde ljudi z znanjem, ki ga potrebujejo za rast in inovacije. Hkrati pa 70 milijonov Evropejcev ne zna dobro brati in pisati, še več pa ni dovolj računsko in digitalno pismenih. (lj)