Nihče ne sme biti zapostavljen: EESO se zavzema, da bi krožno gospodarstvo postalo običajna praksa

Predsednik EESO Georges Dassis je na otvoritvi konference deležnikov za krožno gospodarstvo 20. februarja dejal: „Za civilno družbo je prehod na krožno gospodarstvo izjemna priložnost. Na lokalni ravni je ta prehod že v teku ... poskrbeti pa moramo, da bo tudi splošno sprejet. Načelo, da nihče ne sme biti zapostavljen, je eden od ciljev platforme deležnikov za krožno gospodarstvo, ki je ključnega pomena za oblikovanje tovrstne skupne vizije prehoda na krožno in trajnostno evropsko gospodarstvo.“

Drugi dan konference, ki jo je organiziral EESO, je bil posvečen zamislim in ukrepom iz vse Evrope, s katerimi mala in srednja podjetja (MSP), podjetja socialnega gospodarstva, delavci, kmetje, proizvajalci in potrošniki izvajajo krožno gospodarstvo na lokalni ravni.

Udeležencev konference je bilo več kot 300; sodelovali so na 16 vzporednih delavnicah, kjer so lahko dejavno izmenjali znanje in najboljše prakse ter opozorili na ovire za razvoj krožnega gospodarstva.

Med temami za razpravo so bili med drugim tudi možnost popravila in okoljsko primerna zasnova proizvodov, vloga odpadkov, razširjena odgovornost proizvajalcev, krožni pristop v kmetijsko-živilskem in gozdarskem sektorju, krožno gospodarstvo z globalnega vidika in njegov vpliv na zaposlovanje, financiranje okolju prijaznih projektov, oblikovanje skupnosti za reševanje problemov in MSP v odnosu do krožnega gospodarstva.

Razprave so pokazale, da je časa malo in da je potrebno sodelovanje vseh akterjev. Da bi ustvarili multiplikacijski učinek, bi morala biti skupnost krožnega gospodarstva čim bolj vključujoča, izmenjati pa je treba tudi čim več praktičnih izkušenj.

EESO si mora prizadevati predvsem za pospešitev ukrepanja in vključitev čim večjega števila akterjev, to nalogo pa izvaja z upravljanjem vsebine na spletnem mestu in oblikovanjem skupnosti resnično zavzetih deležnikov, ki med seboj dejansko sodelujejo.

Celotno poročilo z glavnimi ugotovitvami s konference bo kmalu objavljeno na spletnem mestu evropske platforme deležnikov za krožno gospodarstvo. (dm)