V zakonodaji EU bi moralo biti več ukrepov za zagotavljanje pravic invalidk

Invalidkam je treba omogočiti, da same odločajo o zadevah, ki so zanje pomembne, in da so pravično zastopane v javnih ustanovah. To je stališče, ki so ga izrazile organizacije invalidov na konferenci z naslovom Invalidke v EU: stanje in pot naprej, ki je potekala v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru.

Večina govornikov se je strinjala, da so invalidke bolj prikrajšane kot moški invalidi. Kljub napredku so v EU še vedno izpostavljene dvojni diskriminaciji. Opozorili so, da invalidke niso posebej upoštevane v politikah, in poudarili, da je treba spodbujati zakonodajo na ravni EU, ki jih bo posebej zaščitila. Posebno pozornost je treba nameniti nasilju nad invalidkami, saj so pogosteje žrtve nasilja v družini. Med udeleženci konference so bili predstavniki različnih organizacij invalidov ter Evropske komisije in Evropskega parlamenta. (mb/ia)