EESO poziva k večjim javnim naložbam za spodbujanje gospodarske rasti v EU

V pred kratkim pripravljenem mnenju o letnem pregledu rasti Evropske komisije za leto 2018 Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) opozarja na strateški pomen evropskega semestra in poudarja, da se z razlogom zavzema za njegovo razširitev, saj je treba zagotovili, da bodo makroekonomske politike EU trajnostne le ne z ekonomskega in socialnega, temveč tudi z okoljskega vidika.

EESO je pohvalil vključitev socialnih kazalnikov v letni pregled rasti 2018, saj se tako ohranja socialna razsežnost evropskega semestra.

„EESO se strinja s tem, da bi evropski semester podpiral evropski socialni steber, s čimer bi ta postal orodje za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev državljanov. Želeli bi, da bi se cilji stebra dosledno upoštevali v politikah in pri sprejemanju odločitev,“ je dejal poročevalec za mnenje Dimitris Dimitriadis.

EESO obljublja, da bo še naprej prispeval k semestru, hkrati pa opozarja, da je treba povečati sodelovanje civilne družbe in spodbujati javne naložbe.

Z javnimi naložbami bi bilo treba med drugim spodbuditi socialne naložbe v ukrepe za izboljšanje izobraževanja, usposabljanja, javnih storitev, infrastrukture oskrbe in socialne kohezije v celotni EU. Cilj je podpreti razvoj človeškega kapitala in zagotoviti usposobljeno delovno silo, pa tudi močno socialno razsežnost.

EESO že ves čas tudi poudarja, da potrebujemo nesistemski pristop k strukturnim reformam, kar pomeni, da se te izvajajo samo, če je nujno. (ll)

Na fotografiji: Dimitris Dimitriadis, poročevalec EESO