EESO povabljen k sodelovanju v Macronovem projektu posvetovanja z evropskimi državljani

EESO bo imel pomembno vlogo v javnih posvetovanjih, ki jih predlaga francoski predsednik. Vsakodnevne pobude Odbora, s katerimi civilni družbi daje besedo pri oblikovanju Evrope na najvišji ravni, se namreč v veliki meri ujemajo z razmišljanjem, iz katerega izhajajo posvetovanja. To je bilo sporočilo Nathalie Loiseau, francoske ministrice za evropske zadeve, ki ga je podala v nagovoru plenarni skupščini EESO 15. februarja v Bruslju.

Ministrica je predstavila projekt francoskega predsednika Emmanuela Macrona, v okviru katerega se bo začel niz javnih posvetovanj po državah članicah, na podlagi katerih bi ponovno zgradili Evropo glede na pričakovanja in predloge, pa tudi kritike in pomisleke prebivalcev Evrope, predstavljene na posvetovanjih.

„Evropejcem želimo dati novo priložnost, da povedo, kaj mislijo. Tako bomo izvedeli, na katerih področjih je Evropa premalo prisotna, kje bi ljudje želeli, da drugače ravna, in tudi kje se morda zdi, da se preveč vmešava,“ je pojasnila ministrica.

Namen je, da se z organizacijo klasičnih razprav, spletnih posvetovanj in dogodkov demokratične participacije vključi kar največ ljudi.

Predsednik EESO Georges Dassis je pozdravil pobudo in izpostavil dve obsežni posvetovanji, ki ju je EESO v zadnjih dveh letih na podlagi podobnega razmišljanja organiziral v državah članicah EU: eno o položaju migrantov, drugo pa o Beli knjigi o prihodnosti Evrope.

Ministrica je sporočila, da je k posvetovanjem, ki naj bi potekala od aprila do oktobra 2018, že pristopilo 24 držav članic EU. Ugotovitve naj bi bile upoštevane v študiji za voditelje držav in vlad, ki bodo priporočila predvidoma proučili na zasedanju Evropskega sveta decembra 2018. (dm)