EESO na evropskem dnevu industrije

„Evropska industrija se sooča z izjemnimi izzivi in nobena država članica se z njimi ne more spoprijeti sama. Hkrati pa so neizmerne tudi priložnosti, ki jih moramo izkoristiti, da bi ohranili prednost v številnih sektorjih, v katerih ima Evropa vodilno vlogo, in jo znova pridobili tam, kjer so nas tekmeci že skoraj dohiteli.“

„Toda to nam bo uspelo samo, če bo vseh 28 držav članic nastopalo skupaj, ne posamič. Zato pozivam Komisijo in države članice, naj mnoge obstoječe politike združijo v eno samo dolgoročno strategijo in naše države zavežejo skladnemu delovanju v podporo industrijskih grozdov čez meddržavne meje,“ je na evropskem dnevu industrije predlagal podpredsednik EESO Gonçalo Lobo Xavier.

V mnenju Vlaganje v pametno, inovativno in trajnostno industrijo, ki je bilo sprejeto 15. februarja, se EESO prav tako zavzema za dokončanje enotnega trga, s trgom kapitala vred. Zlasti sta potrebna večja standardizacija in samourejanje.

„V nizkoogljičnem in krožnem gospodarstvu se ponujajo številne poslovne priložnosti. Če jih želimo zgrabiti, potrebujemo skupen okvir in bolj dolgoročno strategijo, hkrati pa se morajo države članice zavezati, da bodo delovale usklajeno. Poleg tega naša podjetja potrebujejo enake konkurenčne pogoje. Zato se mora Komisija dejavno lotiti nepoštenih trgovinskih praks,“ je opozoril poročevalec Bojidar Danev.

Ker se bo struktura trga dela korenito spremenila, si EESO želi temeljitih ocen, da bi se izognili vsakršnim negativnim posledicam za zaposlene. Učenje na delovnem mestu mora postati bolj razširjena praksa, da bi vsem delavcem omogočili, da nadgradijo svoja znanja in veščine ter digitalne spretnosti.

„Gibalo sprememb morajo biti ljudje,“ je poudarila soporočevalka Monika Sitarová Hrušecká. „Možnosti, ki jih ponujajo nove tehnologije, je treba izkoristiti ne samo za ustvarjanje novih proizvodov, pač pa tudi za izboljšanje delovnih razmer za zaposlene.“ (sma)

Na sliki: podpredsednik EESO Gonçalo Lobo Xavier