Reforma Evropskega sistema finančnega nadzora je pomemben korak k dokončanju unije kapitalskih trgov

Financial integration

EESO, ki se zavzema za čimprejšnjo vzpostavitev unije kapitalskih trgov, podpira predloge Komisije za reformo organov Evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS) s povečanjem njihovih pristojnosti in izboljšanjem njihovega upravljanja in financiranja.

„Predlagane reforme so pomemben korak k tesnejšemu povezovanju in zbliževanju,“ trdi Daniel Mareels (delodajalci, BE), poročevalec za mnenje o reformi Evropskega sistema finančnega nadzora. „Prinašajo namreč nove gradnike za uresničitev unije kapitalskih trgov v EU in so jamstvo za dobro regulirane, močne in stabilne finančne trge.“

Po mnenju EESO bi gladko delujoča unija kapitalskih trgov z vgrajenim nadzorom prispevala k večjemu številu čezmejnih transakcij na trgu, zasebna, čezmejna porazdelitev tveganja, s katero bi bile države članice bolj odporne proti asimetričnim pretresom, pa bi prispevala tudi k oživitvi gospodarstva v euroobmočju.

EESO je prepričan, da morajo reforme ESFS prispevati k cilju enotnega evropskega nadzornika za kapitalske trge, vendar mora nadaljnje povezovanje potekati v dialogu in posvetovanju z zainteresiranimi stranmi.

V zvezi z določitvijo pristojnosti državnih in evropskih nadzornih organov poziva k uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, kjer je le mogoče, ter k zagotovitvi jasnosti in pravne varnosti. Poleg tega bi bilo treba odpraviti pomanjkljivosti, ki preprečujejo vzpostavitev unije kapitalskih trgov.

Po mnenju EESO je pomembna usmerjenost v prihodnost, da bo mogoče nove razvojne dosežke in sodobne tehnologije, kot je finančna tehnologija (FinTech), vključiti v sistem nadzora. EESO poziva, naj se poskrbi za preglednost morebitnih sprememb v porazdelitvi stroškov in ustrezen nadzor skupnih sredstev. (jk)