Izkušnje z varčevalnimi ukrepi narekujejo obvezno spremembo politike

Lessons learned

Pri prihodnjem obvladovanju kriz bi si morali prizadevati za boljše ravnovesje med fiskalnimi in socialnimi cilji, da bi se izognili negativnim vplivom na gospodarske zmogljivosti, trg dela in sisteme socialne zaščite prizadetih držav. Namesto varčevanja na vseh koncih bi morale institucije EU uveljaviti politike za gospodarsko sodelovanje, rast in solidarnost, poziva EESO v mnenju na lastno pobudo z naslovom Spoznanja v izogib hudim posledicam varčevalnih politik v EU.

„Zgolj institucije EU morajo biti odgovorne za oblikovanje in izvajanje programov prilagajanja, tudi če je treba za odpravo krize vzpostaviti partnerstva z zunanjimi institucijami,“ opozarja poročevalec José Leirião (razne dejavnosti, PT). „To je izredno pomembno, saj moramo pri tem ostati zvesti našim skupnim vrednotam in ciljem, hkrati pa se izogniti nedoslednosti in pomanjkljivostim, ki smo jim bili priča v preteklosti.“

Na podlagi izkušenj z zadnjo krizo bi morale institucije EU poskrbeti za enakopravno sodelovanje socialnih partnerjev in predstavnikov civilne družbe pri zasnovi, rednem spremljanju in ocenjevanju teh programov.

EESO veseli, da se namerava Komisija pri reformi skupne valute oddaljiti od politike varčevanja in poglobiti EMU, saj bo po njegovem prepričanju Evropska unija s poglobitvijo in dokončanjem EMU postala bolj odporna proti asimetričnim pretresom in bo tako lažje preprečiti prihodnje krize.

Vseeno pa jo poziva, naj oblikuje dopolnilne programe za ekonomsko in socialno okrevanje držav, v katerih so se izvajali ali se izvajajo varčevalni ukrepi, in predlaga ukrepe na ravni EU za omejitev vse večje revščine in ohranitev ravni socialne zaščite. (jk)