EU mora ukrepati na področju medicinske tehnologije

Evropske institucije morajo biti vodilna sila pri optimizaciji evropske industrije medicinske tehnologije, ki jo težita pretirana razdrobljenost in vse večji pritisk konkurence, je Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) izjavil na plenarnem zasedanju 14. februarja.

V mnenju z naslovom Industrijske spremembe v zdravstvu je posvaril, da tekmeci že trkajo na vrata Evrope. V trgovinskih pogajanjih je treba zato poskrbeti, da bo pri zagotavljanju splošnega zdravstvenega varstva evropska proizvodnja ostala v koraku s časom. 

„Dolžnost EU je, da prevzame vodilno vlogo na področju medicinske tehnologije ter združi pobude znotraj držav in regij, da bodo konkurenčne na svetovni ravni. Evropske vlade, zavarovalnice, zakonodajalci, predstavniki pacientov in zdravstvenega osebja ter industrija se morajo povezati in s skupnimi močmi razviti skupno strategijo,“ je dejal poročevalec Joost van Iersel.

„Človeški dejavnik je bistvenega pomena,“ je pristavil soporočevalec Enrico Gibellieri. „Za prehod na novo zdravstveno varstvo in oskrbo so potrebni odprtost in nove oblike strokovnosti ter tudi preoblikovanje dela, povezanega z njima. Za zagotovitev ustreznih programov izobraževanja in usposabljanja ter izboljšanje delovnih pogojev je treba okrepiti evropski socialni dialog na področju zdravstvenih in socialnih storitev.“

Čeprav je industrija medicinske tehnologije rastoč sektor, ki se še vedno ponaša z vodilnim mestom, pa se je treba z izzivi, s katerimi se sooča – tudi nepoštenimi trgovinskimi praksami in veliko razdrobljenostjo – spoprijeti zdaj, da se bo lahko hitro prilagodil spremenljivim razmeram. (sma)