Vloga Turčije v begunski krizi je ključnega pomena, vendar so še možne izboljšave

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je v mnenju, sprejetem na februarskem plenarnem zasedanju, zapisal, da se zaveda, da je Turčija sprejela več kot tri milijone beguncev, vendar pa je poudaril, da jim je treba v skladu z mednarodnim pravom zagotoviti zaščito brez diskriminacije.

EESO je bil kritičen, da se begunci v Turčiji soočajo z resnimi ovirami, pomanjkljivostmi in problemi pri dostopu do dela in osnovnih storitev, kot so zdravstveno in socialno varstvo ter izobraževanje, bolj splošno pa tudi pri vključevanju v družbo.

Poročevalec Dimitris Dimitriadis je po drugi strani poudaril, da je učinkovitost držav članic EU pri preseljevanju in premeščanju beguncev še vedno nespodbudna, ter dodal, da EESO ostro obsoja ksenofobični odnos nekaterih držav članic v času begunske krize.

Dejal je, da EESO poziva k vzpostavitvi mehanizma, s katerim bi spremljali, ali obe strani izpolnjujeta pogoje iz izjave EU in Turčije o beguncih, ki sta jo sprejeli leta 2016, da bi omejili nedovoljene migracije.

EESO je poleg tega izrazil zaskrbljenost zaradi stanja na področju človekovih pravic v Turčiji, kakor tudi zaradi ovir, s katerimi se vse pogosteje soočajo turške organizacije civilne družbe, ki pomembno prispevajo k lajšanju humanitarnega položaja beguncev.

Člani EESO so med razpravo o mnenju ugotovili, da so tako številni migranti za državo velik izziv, kar pa ne pomeni, da jim ni dolžna zagotoviti dostojanstvenega sprejema. (ll)