Predlog Komisije o prostem pretoku neosebnih podatkov v EU po mnenju EESO premalo ambiciozen

Predlog Evropske komisije zamuja, ni dovolj ambiciozen in dosleden ter ne vsebuje prepričljivih mehanizmov, da bi ga bilo mogoče učinkovito izvajati.

EESO je v mnenju o prostem pretoku neosebnih podatkov v EU, ki ga je pripravil Jorge Pegado Liz in je bilo sprejeto na februarskem plenarnem zasedanju, izrazil nasprotovanje pristopu Evropske komisije.

Poudaril je, da je zakonodajna pobuda na področju prostega pretoka neosebnih podatkov bistvenega pomena za doseganje ciljev digitalne agende in dokončno vzpostavitev enotnega digitalnega trga.

Vendar pa meni, da Komisija v resnici ne obravnava treh najpomembnejših ciljev, zato predloga v sedanji obliki ne more podpreti. „Predlog ne bo pripomogel k uresničevanju osnovnih ciljev,“ je dejal Jorge Pegado Liz. „Vključiti bi ga bilo treba v bolj globalen pristop; predstavljati bi moral prvi korak k prihodnjemu razvoju bolj ambicioznega dejanskega izvajanja prostega pretoka neosebnih podatkov na digitalnem trgu Evropske unije.“

  • Zahteve za lokalizacijo podatkov

Cilj št. 1: povečanje mobilnosti neosebnih podatkov prek meja v okviru enotnega trga.

  • Razpoložljivost podatkov za pristojne organe

Cilj št. 2: zagotavljanje, da pooblastila pristojnih organov, da zahtevajo in dobijo dostop do podatkov za namene upravnega nadzora, na primer zaradi inšpekcijskega nadzora in revizije, ostanejo nespremenjena.

  • Prenos podatkov za poklicne uporabnike

Cilj št. 3: olajšanje zamenjave ponudnikov in prenosa podatkov za poklicne uporabnike storitev shranjevanja podatkov ali drugih storitev obdelave podatkov. (mp)

Na fotografiji: Jorge Pegado Liz, poročevalec EESO za mnenje o prostem pretoku neosebnih podatkov v EU