EESO podal predloge za dosego kibernetske varnosti

EU bi morala okrepiti mandat Enise kot agencije EU za kibernetsko varnost, na evropski ravni uvesti certifikacijski okvir ter se osredotočiti na izobraževanje in zaščito uporabnikov interneta.

EESO v mnenju, ki je bilo sprejeto na februarskem plenarnem zasedanju, pripravila pa sta ga Alberto Mazzola in Antonio Longo, na splošno podpira sveženj o kibernetski varnosti, ki ga je predstavila Evropska komisija.

Po ugotovitvah iz posebne raziskave Eurobarometra o odnosu Evropejcev do kibernetske varnosti 73 % uporabnikov interneta skrbi, da spletišča morda ne hranijo varno njihovih spl‏etnih osebnih podatkov, 65 % pa jih meni, da ti podatki morda niso varno shranjeni pri javnih organih. Največ anketirancev je zaskrbljenih, da bodo postali žrtev ene od oblik kibernetskega kriminala. Zlasti jih skrbijo zlonamerna programska oprema na njihovih napravah (69 %), kraja identitete (69 %) ter goljufije z bančnimi karticami in pri spletnem bančništvu (66 %).

EESO za okrepitev evropskega okvira za kibernetsko varnost predlaga vrsto praktičnih ukrepov.

  • Krepitev Enise kot agencije EU za kibernetsko varnost

EESO se strinja s Komisijo, da bi bilo treba Agenciji Evropske unije za varnost omrežij in informacij (Enisa) podeliti stalni mandat. Poleg tega meni, da bi bilo treba Enisi nameniti več finančnih sredstev, agencija pa bi se morala pri svojem delovanju posvetiti predvsem podpori e-upravljanju ter digitalni identiteti oseb in organizacij.

  • Evropsko certificiranje na področju kibernetske varnosti

EESO meni, da bi bilo treba vzpostaviti certifikacijski okvir EU za kibernetsko varnost in pri tem upoštevati različne zahteve v različnih sektorjih. Certifikacijske sheme bi prispevale k izboljšanju varnosti glede na sedanje potrebe in poznavanje groženj, temeljiti pa bi morale na skupno opredeljenih evropskih standardih kibernetske varnosti in IKT, ki so tudi mednarodno veljavni.

  • Človeški dejavnik: izobraževanje in zaščita

EESO meni, da bi moral biti predlog Komisije usmerjen v izboljšanje kibernetskih znanj in spretnosti posameznikov in podjetij, ter priporoča tri skupine ukrepov: programe vseživljenjskega učenja in usposabljanja, kampanje ozaveščanja in oblikovanje učnega načrta za srednje šole in strokovnjake, ki bi bil certificiran na ravni EU. (mp)

Na fotografiji: Alberto Mazzola in Antonio Longo, poročevalec in soporočevalec EESO za mnenje o uredbi o kibernetski varnosti.