Podnebni ukrepi: nedržavni akterji potrebujejo močno spodbudo

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) v svojem mnenju Prispevek nedržavnih akterjev h krepitvi podnebnih ukrepov predlaga evropski dialog, katerega glavni cilj bi bil, da bi k ukrepanju na področju podnebnih sprememb privabili več različnih nedržavnih deležnikov, tovrstno delovanje pa bi postalo običajno.

ƒ„V teku je že veliko majhnih projektov na področju energije, prometa, kmetijstva, gozdarstva ipd., vendar pa moramo povečati njihovo prepoznavnost in jih bolj podpreti, pa naj bo to z boljšimi predpisi ali lažjim dostopom do financiranja. Malim podjetjem in civilni družbi je treba poslati jasno in pozitivno sporočilo“, je dejal poročevalec Mindaugas Maciulevičius.

Glede na anketo, ki jo je EESO izvedel med nedržavnimi akterji, ti najbolj nujno potrebujejo naslednje:

  • podporno politično in zakonodajno okolje;
  • dostop do javnih sredstev in fiskalne spodbude;
  • izmenjavo znanja, dobrih praks in primerov za zgled ter gradnjo zmogljivosti;
  • boljše sodelovanje med različnimi zasebnimi in javnimi akterji.

„Čeprav ima EU v svetu močan vodilni položaj, nima notranjega okvira, s katerim bi lahko ustvarila ugodno okolje za nedržavne podnebne ukrepe,“ je dodal soporočevalec Josep Puxeu Rocamora, in nadaljeval, da „je naša naloga Komisijo spomniti na njeno odgovornost.“

Z evropskim dialogom bi se morali odzivati na potrebe nedržavnih akterjev, dati prednost strateškemu povezovanju obstoječih programov, pobud in ustanov ter omogočiti pregled podnebnih ukrepov. Prvi korak k vzpostavitvi evropskega dialoga bi moral biti dogodek v letu 2018, na katerem bi se mreže deležnikov povezale s predstavniki institucij EU in držav članic. (sma)