Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

Drage bralke in bralci,

to je moj zadnji uvodnik, ki ga pišem kot podpredsednik EESO, pristojen za komuniciranje.

Zadnji dve leti in pol sta bili polni izzivov, veselja, odgovornosti, pa tudi precejšnjih skrbi.

Ni na meni, da ocenjujem uspešnost tega mandata, v katerem sem bil pristojen za komuniciranje v EESO. To priložnost bi raje izkoristil za to, da se vsem zahvalim.

Svoje delo v EESO jemljem nadvse resno, saj mi nudi edinstveno možnost, da kot član tega posvetovalnega organa Evropske unije pozitivno vplivam na proces oblikovanja Evrope.

Koledar dogodkov

15/03/2018 - 16/03/2018 Bruselj
Vaša Evropa, vaš glas!
20/03/2018 Sofija, Bolgarija
Evropski dan potrošnikov
10/04/2018 Bruselj
Dan evropske državljanske pobude: Z roko v roki
18/04/2018 - 19/04/2018 Bruselj
plenarno zasedanje EESO

Na kratko

Združena v raznolikosti: pomlajena prihodnost evropske kulture

Geslo Evropske unije je vključeno v naslov devete prireditve Vaša Evropa, vaš glas, ki bo potekala 15. in 16. marca. Ta dogodek EESO za mlade bo posvečen evropskemu letu kulturne dediščine.

Prihodnost demokracije v Evropi je neposredno povezana z mirno in federativno Evropo

Prihodnosti demokracije v Evropi je bila posvečena dvodnevna konferenca na evropski ravni, ki jo je organiziral predsednik EESO Georges Dassis in je 1. in 2. marca potekala v muzeju Akropola v Atenah. Dvorana je bila polna aktivnih udeležencev iz institucij EU, grške vlade, organizacij civilne družbe in univerz, Georges Dassis pa se je jasno zavzel za federativno in miroljubno Evropo, ki podpira solidarnost in blaginjo svojih državljanov.

 

V zakonodaji EU bi moralo biti več ukrepov za zagotavljanje pravic invalidk

Invalidkam je treba omogočiti, da same odločajo o zadevah, ki so zanje pomembne, in da so pravično zastopane v javnih ustanovah. To je stališče, ki so ga izrazile organizacije invalidov na konferenci z naslovom Invalidke v EU: stanje in pot naprej, ki je potekala v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru.

Novice EESO

Vloga Turčije v begunski krizi je ključnega pomena, vendar so še možne izboljšave

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je v mnenju, sprejetem na februarskem plenarnem zasedanju, zapisal, da se zaveda, da je Turčija sprejela več kot tri milijone beguncev, vendar pa je poudaril, da jim je treba v skladu z mednarodnim pravom zagotoviti zaščito brez diskriminacije.

EESO povabljen k sodelovanju v Macronovem projektu posvetovanja z evropskimi državljani

EESO bo imel pomembno vlogo v javnih posvetovanjih, ki jih predlaga francoski predsednik. Vsakodnevne pobude Odbora, s katerimi civilni družbi daje besedo pri oblikovanju Evrope na najvišji ravni, se namreč v veliki meri ujemajo z razmišljanjem, iz katerega izhajajo posvetovanja. To je bilo sporočilo Nathalie Loiseau, francoske ministrice za evropske zadeve, ki ga je podala v nagovoru plenarni skupščini EESO 15. februarja v Bruslju.

Izkušnje z varčevalnimi ukrepi narekujejo obvezno spremembo politike

Lessons learned

Pri prihodnjem obvladovanju kriz bi si morali prizadevati za boljše ravnovesje med fiskalnimi in socialnimi cilji, da bi se izognili negativnim vplivom na gospodarske zmogljivosti, trg dela in sisteme socialne zaščite prizadetih držav. Namesto varčevanja na vseh koncih bi morale institucije EU uveljaviti politike za gospodarsko sodelovanje, rast in solidarnost, poziva EESO v mnenju na lastno pobudo z naslovom Spoznanja v izogib hudim posledicam varčevalnih politik v EU.

 

EESO podal predloge za dosego kibernetske varnosti

EU bi morala okrepiti mandat Enise kot agencije EU za kibernetsko varnost, na evropski ravni uvesti certifikacijski okvir ter se osredotočiti na izobraževanje in zaščito uporabnikov interneta.

Reforma Evropskega sistema finančnega nadzora je pomemben korak k dokončanju unije kapitalskih trgov

Financial integration

EESO, ki se zavzema za čimprejšnjo vzpostavitev unije kapitalskih trgov, podpira predloge Komisije za reformo organov Evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS) s povečanjem njihovih pristojnosti in izboljšanjem njihovega upravljanja in financiranja.

EESO poziva k večjim javnim naložbam za spodbujanje gospodarske rasti v EU

V pred kratkim pripravljenem mnenju o letnem pregledu rasti Evropske komisije za leto 2018 Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) opozarja na strateški pomen evropskega semestra in poudarja, da se z razlogom zavzema za njegovo razširitev, saj je treba zagotovili, da bodo makroekonomske politike EU trajnostne le ne z ekonomskega in socialnega, temveč tudi z okoljskega vidika.

EU mora ukrepati na področju medicinske tehnologije

Evropske institucije morajo biti vodilna sila pri optimizaciji evropske industrije medicinske tehnologije, ki jo težita pretirana razdrobljenost in vse večji pritisk konkurence, je Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) izjavil na plenarnem zasedanju 14. februarja.

Podnebni ukrepi: nedržavni akterji potrebujejo močno spodbudo

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) v svojem mnenju Prispevek nedržavnih akterjev h krepitvi podnebnih ukrepov predlaga evropski dialog, katerega glavni cilj bi bil, da bi k ukrepanju na področju podnebnih sprememb privabili več različnih nedržavnih deležnikov, tovrstno delovanje pa bi postalo običajno.

Predlog Komisije o prostem pretoku neosebnih podatkov v EU po mnenju EESO premalo ambiciozen

Predlog Evropske komisije zamuja, ni dovolj ambiciozen in dosleden ter ne vsebuje prepričljivih mehanizmov, da bi ga bilo mogoče učinkovito izvajati.

Nihče ne sme biti zapostavljen: EESO se zavzema, da bi krožno gospodarstvo postalo običajna praksa

Predsednik EESO Georges Dassis je na otvoritvi konference deležnikov za krožno gospodarstvo 20. februarja dejal: „Za civilno družbo je prehod na krožno gospodarstvo izjemna priložnost. Na lokalni ravni je ta prehod že v teku ... poskrbeti pa moramo, da bo tudi splošno sprejet. Načelo, da nihče ne sme biti zapostavljen, je eden od ciljev platforme deležnikov za krožno gospodarstvo, ki je ključnega pomena za oblikovanje tovrstne skupne vizije prehoda na krožno in trajnostno evropsko gospodarstvo.“

EESO poziva države članice EU, naj pospešijo dokončanje EMU

Države članice morajo hitro zagotoviti stabilno, uspešno in bolj odporno EMU, za kar so potrebni dodatni ukrepi na državni in evropski ravni, je bila ena od glavnih ugotovitev javne razprave o dokončanju EMU, ki jo je nedavno gostil EESO.

EESO na evropskem dnevu industrije

„Evropska industrija se sooča z izjemnimi izzivi in nobena država članica se z njimi ne more spoprijeti sama. Hkrati pa so neizmerne tudi priložnosti, ki jih moramo izkoristiti, da bi ohranili prednost v številnih sektorjih, v katerih ima Evropa vodilno vlogo, in jo znova pridobili tam, kjer so nas tekmeci že skoraj dohiteli.“

Novice skupin

Skupina delodajalcev razpravljala o ukrepih za odpravo vrzeli v znanju in spretnostih

Pripravila skupina delodajalcev

Skupina delodajalcev bo skupaj z največjimi organizacijami delodajalcev iz Bolgarije 22. marca v Sofiji organizirala konferenco z naslovom Odprava vrzeli v znanju in spretnostih za rast in ustvarjanje delovnih mest z vidika podjetij. Govorniki bodo udeležence seznanili s primeri najboljše prakse in razpravljali o konkretnih rešitvah na tem področju. Konferenca sodi med dogodke, ki so na dnevnem redu programa bolgarskega predsedstva Sveta Evropske unije.

Gabriele Bischoff ob mednarodnem dnevu žena

Mednarodni dan žena je praznik žensk, ob katerem se spomnimo ne le na naše dosežke, ampak tudi na to, kaj je treba še postoriti. Letos bo skupina delojemalcev posebno pozornost namenila moškim. Zakaj želimo na praznik žensk v središče postaviti moške? Ker pri enakosti spolov ne gre le za ženske. Brez vključitve moških v to razpravo nikoli ne bomo dosegli resnične enakosti spolov.

Skupina raznih dejavnosti v EESO poziva k inovacijam v civilni družbi

Pripravila skupina raznih dejavnosti v EESO

Na izredni seji skupine raznih dejavnosti 15. februarja je bila predstavljena študija z naslovom Nadaljnji razvoj civilne družbe v Evropski uniji do leta 2030. EESO je študijo naročil pri Centru za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS, Slovenija) in Evropski mreži nacionalnih združenj civilne družbe (ENNA). 

Kmalu v EESO/kulturne prireditve

Cirilica – nova abeceda v Evropski uniji

EESO bo med bolgarskim predsedovanjem EU gostil razstavo z naslovom Cirilica – nova abeceda v Evropski uniji. Razstava bo na ogled od 15. marca do 24. maja 2018. Na njej bo mogoče videti serijo plakatov, ki so jih leta 2007 ob pristopu Bolgarije k EU ustvarili študenti oddelka za industrijsko in umetniško grafiko nacionalne akademije za likovno umetnost. (ck)