Razprava v EESO z romunskim predsedstvom: čas je, da državljane ponovno povežemo z Evropo

Na januarskem plenarnem zasedanju EESO je potekala razprava s predsednico romunske vlade Vasilico Viorico Dăncilă o prednostnih nalogah romunskega predsedstva EU v prvi polovici leta 2019. Predsednik EESO Luca Jahier je poudaril, kako pomembno je, da pred bližnjimi evropskimi volitvami povrnemo zaupanje evropskih državljanov v politiko.

Doseči moramo, da bodo vsi, katerih glas šteje največ, to so evropski državljani, bolje razumeli proces povezovanja EU, se z njim poistovetili in ga podpirali. „O prihodnosti Evrope bomo razpravljali na vrhu v Sibiuu, ki bo na simbolični dan 9. maja 2019 – dan Evrope. To je še zadnjič pred volitvami, ko bomo lahko pokazali enotno in močno Evropo, ki je blizu vsem državljanom in pripravljena odločno ukrepati za njihovo dobrobit,“ je dejal Luca Jahier. „Potrebujemo ne le bolj učinkovite evropske politike, pač pa tudi novo pozitivno zgodbo, ki bo ponovno vzpostavila vez med državljani in evropskim projektom. Tako bomo povrnili njihovo zaupanje v politiko, okrepili kohezijo in se postavili po robu populističnim težnjam,“ je še dodal.

Vasilica Viorica Dăncilă je dejala, da se bo odločno zavzemala, da bi dosegli pomemben napredek glede najbolj perečih vprašanj, ki pestijo Unijo, ter tako okrepili enotnost, kohezijo, solidarnost in pravičnost. Ponovno je tudi potrdila, da je romunsko predsedstvo EU močno zavezano evropskim vrednotam in da bo prisluhnilo glasu evropskih državljanov glede poti, po kateri bi morala iti Unija. „To je prednostna naloga romunskega predsedstva. Predlagali bomo rešitve in sprejemali odločitve, ki bodo čim bliže državljanom in stvarnosti naše družbe. Samo s stalnim vključevanjem državljanov bomo ohranili močno in kohezivno Evropo,“ je dejala. Kohezija, skupna evropska vrednota je resnično geslo romunskega predsedstva. (mp)